City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Uheldsportalen: Webinar 19.5.2020

image2_optimized

COWI inviterer endnu en gang til webinar om Uheldsportalen og er for alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen. Efter webinaret vil der være mulighed for at blive hængende på linjen og stille spørgsmål.

Deltag i webinaret:
Tirsdag den 19. maj kl. 13-14

  • Lær at bruge menuen Uheldsanalyse – Datamining

Vi viser, hvordan Uheldsportalens menu Uheldsanalyse kan bruges til at foretage dybdegående analyser af kommunens datasæt. Hvordan der bygges brugerdefinerede grafer og hvordan afgrænsningsfiltre og seriefiltre anvendes effektivt.

Husk også de næste webinarer i 2020

Continue reading


Leave a comment

Uheldsportalen: webinarer 2020

image2_optimized

COWI inviterer til webinarer om Uheldsportalen og er for alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen. Efter hvert webinar vil der være mulighed for at blive hængende på linjen og stille spørgsmål.

Se med på disse tidspunkter i 2020:

Onsdag den 25. marts kl. 13-14

🡪 Kom i gang med Uheldsportalen – Grundlæggende gennemgang

Tirsdag den 19. maj kl. 13-14

🡪 Lær at bruge menuen Uheldsanalyse – Datamining

Tirsdag den 23. juni kl. 13-14

🡪 Kvalificeret sortpletanalyse

Tirsdag den 25. august kl. 13-14

🡪 Lær at bruge Kollisionsdiagramoptegneren

Tirsdag den 20. oktober kl. 13-14

🡪 Hemmeligt emne, men det bliver noget nyt

Tirsdag den 17. november kl. 13-14

🡪 Genopfrisk dine færdigheder på Uheldsportalen – Året der gik

 

Deltagelse på webinarer sker ved henvendelse til tsrd@cowi.dk, hvorefter der modtages mødeindkaldelse med Skype-link til de valgte webinarer.


Leave a comment

Uheldsportalen – digitalisering af trafiksikkerhedsarbejdet

Logo_Front page_UheldsportalenCOWI har med Uheldsportalen digitaliseret trafiksikkerhedsarbejdet. Dermed er der taget et afgørende skridt mod at effektivisere arbejdsgange og udvide paletten af mulige analyseværktøjer. Med Uheldsportalen har videndelingen både internt i kommunen og mellem kommuner fået et markant løft. Der er ikke længere risiko for, at enkelte medarbejdere bliver en flaskehals i trafiksikkerhedsarbejdet, idet Uheldsportalen tillader let og sikker overdragelse – både i travle perioder og i situationer, hvor medarbejdere forlader organisationen. Uheldsportalen er meget andet og mere end simple krydstabuleringer af dataværdier som der ses i regnearksløsninger og dermed også et værktøj, der kan give kommunerne den nødvendige “muld” under neglene til at identificere trafiksikkerhedsproblemer. Desuden stiller Uheldsportalen et let tilgængeligt og overskueligt løsningskatalog til rådighed.

Uheldsportalen har nu været online i et år og mange kommuner har gjort brug af mulighederne med portalens mangeartede trafiksikkerhedsanalyser. De har fået et værktøj til at give bedre overblik over trafiksikkerhedsarbejdet. Uheldsportalen tillader ressourceoptimering, men er samtidig et værktøj, der breder viden om trafiksikkerheden i kommunen ud til flere medarbejdere. Det vil alt andet lige give kommunen luft til et større fokus på det forebyggende arbejde frem for analysearbejdet. Continue reading


Leave a comment

Uheldsportalen imponerer igen med nye analysemuligheder

Logo_Front page_UheldsportalenStørre opdatering af Uheldsportalen

Uheldsportalen fortsætter udviklingen og er nu blevet et endnu bedre værktøj til kommunernes trafiksikkerhedsarbejde.

COWI har opdateret Uheldsportalen med en masse nye features. Denne artikel præsenterer et par stykker af de større ændringer. Continue reading


Leave a comment

Uheldsportalen er online i 10 kommuner

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette tilgangen til uheldsdata og for gøre det muligt for kommunerne at tilgå og analysere på uheldsdata på en nem, hurtig og flot måde.

Uheldsportalen har nu fire måneder plus det løse på bagen og vi siger velkommen til portalen til følgende kommuner: Billund, Randers, Ikast-Brande, Skive, Gladsaxe, Kolding, Frederiksberg, Fredericia og Viborg Kommuner.

Der er rigtig mange kommuner, som har set mulighederne med portalen og mange kommuner, der har fået en midlertidig adgang til at se portalen an inden de tager stilling. Vi oplever en stor interesse og er klar til at gøre plads til nye medlemmer af Uheldsportalens familie. v02_Uheldsportalen_favicon

Mulighederne for analyse af trafikulykker er også blevet flere og flottere, og den lette adgang til viden om trafiksikkerhed er blevet bedre med Uheldsportalens vidensbase.

Helt konkret kan Uheldsportalen nu hjælpe kommuner med
Continue reading


Leave a comment

Uheldsportalen testet af tre kommuner – og begejstrer!

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...

Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette adgangen til uheldsdata og gøre det muligt for kommunerne at tilgå uheldsdata på en let og intuitiv måde.

Som led i at bygge et godt analyseværktøj til kommunerne har Uheldsportalen været testet af tre kommuner. De tre kommuner har testet funktionalitet, brugervenlighed, overblik over data og anvendelig i den daglige forvaltning.

Konklusionen er klar: Uheldsportalen har begejstret og vil spare en kommune for mange timers arbejde årligt i fht. indhentning og bearbejdning af uheldsdata. Uheldsportalen vil lette en kommunes arbejde med uheldsdata og giver de trafiksikkerhedsansvarlige medarbejdere mulighed for hurtigt og enkelt at give svar på spørgsmål. Det kan være  politikere, borgere eller kolleger, der har spørgsmål om trafiksikkerhed, uheldsoplysninger, og hvordan det går med trafiksikkerheden i kommunen. Med Uheldsportalen kan der hurtigt svares på spørgsmål om udviklingen af personskader, udviklingen af trafikulykker med cyklister, antallet af trafikulykker på en nyligt ombygget vejstrækning eller et kryds og mange andre spørgsmål.

En kommune beskriver Uheldsportalen som “smart, overskuelig og lige til at gå til”.

En kommune understreger, at udviklingen af Uheldsportalen “får os til at klappe i vores små hænder”.

Udviklingen af Uheldsportalen fortsætter med mange gode input til nye muligheder fra de tre kommuner, men allerede nu kan Uheldsportalen meget.

Helt konkret kan Uheldsportalen bl.a.: Continue reading


Leave a comment

Uheldsportalen – et nyt værktøj til kommunernes bekæmpelse af trafikulykker

Uheldsportalen_artikel1.JPG

Der breder sig en tendens. En negativ tendens, der påvirker os alle enten direkte, indirekte eller som noget vi måske gerne vil undgå at tage stilling til, fordi det i hvert fald ikke sker for os. Den negative tendens er, at der i disse år sker en stigning i antallet af trafikulykker efter mange års fald og positive toner fra kommunerne og generelt på landsplan. Værst af alt, så stiger alvorlighedsgraden i trafikulykkerne også, hvilket betyder at flere og flere personer kommer til skade i trafikken. Statistikken viser, at antallet af trafikulykker i 2016 er steget med 2% i forhold til 2015. Den beskedne stigning dækker over 19% flere dræbte, 1% flere alvorligt tilskadekomne og 4% flere lettere tilskadekomne [Kilde: VD].

Vi ligger stadig historisk lavt, men én trafikulykke og én personskade i trafikken er fortsat én for meget. Måske kender du nogle, der er blevet en del af denne trælse statistik. Måske kommer du til at kende nogle, der bliver en del af statistikken for 2017. Måske bliver du selv en del af statistikken. Det skal vi stadig arbejde for, at du ikke gør!

Og her spiller kommunernes trafiksikkerhedsarbejde en stor rolle.

COWI har sat Uheldsportalen på plakaten til årets Vejforum. Kom derfor forbi COWIs stand, se og hør resultatet af vores anstrengelser, det videre arbejde med portalløsningen og kom med på den trafiksikre vogn.

Vi ses på Vejforum.

Continue reading