City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen testet af tre kommuner – og begejstrer!

Leave a comment

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...

Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette adgangen til uheldsdata og gøre det muligt for kommunerne at tilgå uheldsdata på en let og intuitiv måde.

Som led i at bygge et godt analyseværktøj til kommunerne har Uheldsportalen været testet af tre kommuner. De tre kommuner har testet funktionalitet, brugervenlighed, overblik over data og anvendelig i den daglige forvaltning.

Konklusionen er klar: Uheldsportalen har begejstret og vil spare en kommune for mange timers arbejde årligt i fht. indhentning og bearbejdning af uheldsdata. Uheldsportalen vil lette en kommunes arbejde med uheldsdata og giver de trafiksikkerhedsansvarlige medarbejdere mulighed for hurtigt og enkelt at give svar på spørgsmål. Det kan være  politikere, borgere eller kolleger, der har spørgsmål om trafiksikkerhed, uheldsoplysninger, og hvordan det går med trafiksikkerheden i kommunen. Med Uheldsportalen kan der hurtigt svares på spørgsmål om udviklingen af personskader, udviklingen af trafikulykker med cyklister, antallet af trafikulykker på en nyligt ombygget vejstrækning eller et kryds og mange andre spørgsmål.

En kommune beskriver Uheldsportalen som “smart, overskuelig og lige til at gå til”.

En kommune understreger, at udviklingen af Uheldsportalen “får os til at klappe i vores små hænder”.

Udviklingen af Uheldsportalen fortsætter med mange gode input til nye muligheder fra de tre kommuner, men allerede nu kan Uheldsportalen meget.

Helt konkret kan Uheldsportalen bl.a.:

  • spare tid ved den årlige eller halvårlige analyse af trafikulykker for at se på årets udvikling og om de igangværende indsatser batter
  • effektivisere tiden, der går med udarbejdelse af grafer til trafiksikkerhedsplanen
  • give bedre mulighed for at indarbejde uheldsoplysninger i svar på borgerhenvendelser
  • give bedre mulighed for forvaltningen for at svare på henvendelser fra kommunens politikere om udviklingstendenser og hvor trafiksikkerhedsmidlerne skal anvendes
  • give kommunerne mulighed for at evaluere vejarbejder, vejomlægninger, særlige vejrforhold mv. og dermed hurtigere kunne skride til handling
  • give kommunerne en tilgang til viden om trafiksikkerhed og et forum at spørge til råd i

COWI ser frem til at vise Uheldsportalen frem på Vejforum 2017 den 6-7. december. Led efter stand nummer 100.

Vi står klar til at give dig en guidet rundtur i Uheldsportalens univers.

Vil du vide mere?

Thomas Rud
tsrd@cowi.com
+45 5640 3905

Leave a Reply