City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Mangler du overblik over trafikanternes færden på byens pladser?

dokk1

I mange byer findes pladser, hvor mange trafikanter passerer eller opholder sig i et indviklet net af ruter. Det kan være vanskeligt at få et overblik over hvad der egentlig foregår, og at få isoleret de handlinger som af den ene eller anden grund findes uhensigtsmæssige. Vores værktøj Data From Sky vil i de fleste tilfælde kunne afdække, sortere og analysere alle bevægelser i et større område. Det kan derved give trafik- eller byplanlæggeren er rigtig godt udgangspunkt for at beslutte eventuelle tilretninger.

Figuren viser et område foran Dokk1 i Aarhus hvor vi har hjulpet Aarhus Kommune med at få overblik over cyklist- og fodgængerstrømme (grøn). Som figuren viser er der rigtig mange ruter igennem det analyserede område over en to timers periode. Læs resten


Skriv en kommentar

Kører mere end 32.000 bilister virkelig over for rødt i Aarhus om dagen?

DataFromSky_1Det er der i hvert fald noget, der tyder på – og det er nok ikke kun en Aarhushistorie.

Vi har for Aarhus Kommune gennemført en stikprøveundersøgelse af omfanget af rødkørsler i “Nobelkrydset” mellem Nordre Ringgade og Randersvej/Nørreport.

I krydset findes alt, hvad en signalspecialist begærer: 32 signalgrupper, talrige separatreguleringer, 1-lys pile, og også Aarhus Letbane finder vej gennem krydset. Desværre findes samtidig netop dét, trafiksikkerhedseksperten frygter: Massevis af gul- og rødkørsler! Læs resten


Skriv en kommentar

COWI går i luften for at sikre skolevejen!

Englystskolen.pngI samarbejde med Vejle Kommune og Englystskolen i Børkop tester COWI over de kommende måneder et helt nyt koncept, hvor optagelser af morgentrafikken ved skolen er et centralt omdrejningspunkt.

Dronen gik i luften lige før påskeferien, en optagelse over 25 minutter før skolestart er grundlaget for at involvere skolen i at gennemføre et projekt med deltagelse af de ældste klasser. Eleverne får præsenteret sekvenser fra dronefilmen og vil igennem et undervisningsforløb arbejde med at analysere adfærden og komme med forslag til hvordan det er muligt at ændre på en konstateret adfærd, som åbenlyst er farlig eller uhensigtsmæssig.

Projektet afprøver nye muligheder for at koble “hårde data” med brugerinvolvering på en ny og anderledes måde. Projektet skal vise i hvilken grad det er muligt at involvere skoleelever i at arbejde med adfærd og trafiksikkerhed på grundlag af droneoptagelser.

Til oktober skal konkrete projekter udarbejdet af eleverne afprøves som middel til at sikre skolevejen for at undgå det sædvanlige kaos, der opstår hver eneste morgen, når børn ankommer i bil, på cykel og til fods.

Flere medier har vist interesse for projektet, blandt andre TVSyd har lavet nyhedsindslag over de seneste dage:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/04-04-2018/1930/vejle-kommune-saetter-droner-ind-sikre-bedre-skoleveje?autoplay=1#player

 

Vil du vide mere?

Birger Villadsen, Specialist trafiksikkerhed og adfærd

bivi@cowi.dk

+45 56406371 / +45 24606371


Skriv en kommentar

Hvor farlig er skolevejen, når vi ser den fra luften?

skolevejsanalyse_drone_tracking-01
Før/efter ændringer: Hver linje viser én trafikant.
Fodgængere (blå), cyklister (rød), bilister (grøn).

Tænk, hvis vi kunne se skolevejen fra oven! Det ville give et helt nyt og systematisk overblik over situationen om morgenen, hvor eleverne ankommer til skolen. Og tænk, hvis vi kunne se effekterne af evt. ændringer! Et nyt værktøj fra COWI gør det nu muligt:
Optagelse af film med drone og efterfølgende tracking af alle trafikanter

Der arbejdes konstant for at forbedre vores børns sikkerhed på deres vej til skole. Skolevejsundersøgelser og afledte projekter til forbedring af eksempelvis krydsningspunkter, stiadgange mv. er fast inventar i skole- og trafikforvaltningernes arbejde med trafiksikre skoleveje.

Via droneoptagelser og tracking er det muligt at kortlægge al færdsel i billedet ned til mindste detalje. Efterfølgende er muligt meget præcist at udpege uhensigtsmæssige færdselsmønstre. Dette kan både være børns krydsninger af veje, selve afsætningssituationen ved skolernes forpladser eller andre forhold, der kan være svære at få et indtryk af, hvis man ikke ser situationen fra luften – og hvis man ikke systematisk kan kortlægge trafikanternes bevægelser.

Denne viden i form af både film og optegning af færdslen, hastighedsmålinger og identifikation af uhensigtsmæssig eller farlig adfærd har vist sig at være et meget stærkt kommunikationsværktøj overfor både, skolebestyrelse, forældre, børn og politikere. Dermed er det blevet meget lettere at italesætte de udfordringer, der skal håndteres ved skolen. Læs resten


Skriv en kommentar

Droner flyver ind på nethinden

Droner_DR

Dronen er yderst effektiv til hurtig og præcis dataindsamling, og COWI har gjort dronen til en integreret del af arbejdet med dataindsamling, kortlægning og landmåling.

Søndag aften fløj dronerne for alvor ind på nethinden hos den danske befolkning, da DRs TV-Avisen 21.30 bragte et indslag om erhvervslivets anvendelser af droner.

Et nyt lovforslag fra Regeringen vil for alvor sætte droner på dagsordenen med enklere regler for erhvervslivets anvendelse af droner. Dansk Erhverv vurderer, at dronerne kan skabe op til 15.000 arbejdspladser i Danmark. Det vil vi i COWI gerne være med til at understøtte.

Se indslaget her.

Se også blogindlægget om trafikanalyse via video. Læs resten


Skriv en kommentar

Droner monitorerer trafikken

Droner monitorerer trafikken_Geoforum_blog

Nye udfordringer kalder på nye løsninger. Det gælder også for de stigende trafikmængder på de danske veje. Det er ofte dyrt at udvide vejene eller at bygge helt nye. Ved at udnytte det eksisterende vejnet bedre kan der spares mange penge på udbygning af infrastruktur. Optimering af eksisterende infrastruktur kræver detaljeret viden om, hvor og hvornår problemerne opstår.

Anvendelse af droner til at monitorering af trafikken har mange fordele. Dronerne kan:

  • Opsættes fleksibelt og efter behov.
  • Observere mange veje og indviklede trafikstrømme samtidigt.
  • Optage en video, der kan bruges til trafiktællinger.
  • Spotte bilister eller hele trafikstrømme, der kører uhensigtsmæssigt.

Læs hele artiklen i den nye udgave af Geoforum.

Læs resten


Skriv en kommentar

Planlæg og bestil jeres trafikdroneflyvninger for 2016 nu!

Dronoflyvning_blog

I 2015 optog vi næsten 300 timers film med vores trafikdrone – alt fra store fordelerringe og komplicerede signalkryds over motorvejsstrækninger og –kryds til skoleveje blev filmet. Sæsonen for 2016 går først i gang i marts/april, og da vejret har afgørende betydning for at kunne gennemføre flyvning, anbefaler vi, at flyvninger bestilles nu, så de kan blive udført bedst og hurtigst muligt.

COWIs trafikdrone er unik og flyver i op til 5 timer ad gangen. Det sikrer, at I ikke kun får et tilfældigt indblik i trafikkens afvikling over en kort periode, og at de optagne film kan anvendes som input til trafiktællinger og andre analyser, der kræver observation i længere tid.

Se eksempler på film optaget med dronen hér:

Læs resten


Skriv en kommentar

Fremtidens skolevejsanalyser

I dag har COWI sammen med Aalborg Kommune holdt indlæg på Vejforum i Nyborg under overskriften “Hvordan gennemføres fremtidens skolevejsanalyse?”.

Som led i arbejdet med at gøre Aalborg til Danmarks mest trafiksikre skoleby, har Aalborg Kommune i samarbejde med COWI aktivt taget nye, innovative analyseredskaber i brug, så trafiksikkerhedsarbejdet ved kommunens skoler bl.a. tager udgangspunkt i elevernes oplevelser af trafikken og trafiksikkerheden set fra oven – helt bogstaveligt. Læs resten


Skriv en kommentar

Skoletrafikken set fra oven

Droner i Aalborg_v4

Morgentrafikken omkring skolerne kan synes uoverskuelig. Børn, cykler, bildøre og travle forældre er en potentiel farlig cocktail. COWI har anvendt den nyeste teknologi til at belyse trafiksikkerheden omkring skolerne.

Med videooptagelser fra 30-40 m over morgentrafikken ved udvalgte skoler opnås et helt nyt billede på trafiksikkerheden i et lille lokalt område. Projektet er seneste skud på stammen i et større projekt, der skal være med til at skabe sikre skoleveje i Aalborg Kommune.

“Det er grundlæggende for projektet at tænke i innovative og anderledes løsninger, og her passer dronerne fint ind”, siger René Lund Hansen, der er civilingeniør i By- og Trafikplanlægning hos COWI.

Læs resten