City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen er online i 10 kommuner

Leave a comment

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette tilgangen til uheldsdata og for gøre det muligt for kommunerne at tilgå og analysere på uheldsdata på en nem, hurtig og flot måde.

Uheldsportalen har nu fire måneder plus det løse på bagen og vi siger velkommen til portalen til følgende kommuner: Billund, Randers, Ikast-Brande, Skive, Gladsaxe, Kolding, Frederiksberg, Fredericia og Viborg Kommuner.

Der er rigtig mange kommuner, som har set mulighederne med portalen og mange kommuner, der har fået en midlertidig adgang til at se portalen an inden de tager stilling. Vi oplever en stor interesse og er klar til at gøre plads til nye medlemmer af Uheldsportalens familie. v02_Uheldsportalen_favicon

Mulighederne for analyse af trafikulykker er også blevet flere og flottere, og den lette adgang til viden om trafiksikkerhed er blevet bedre med Uheldsportalens vidensbase.

Helt konkret kan Uheldsportalen nu hjælpe kommuner med
at få let adgang til uheldsdata og se uheldsdata for en given periode på kort. Det letter mulighederne for at lave forarbejdet for trafiksikkerhedsrevisioner og trafiksikkerhedsinspektioner eller tage oplysningerne med i marken på iPad eller sågar telefon. Bl.a. er det muligt at klikke på hver trafikulykke og se Politiets oplysninger. Kortvinduet leveres både i nedtonet skærmkort og som ortofoto.

Det er også muligt at danne en årsrapport og i øvrigt lave egne grafer baseret på en valgt periode. Der kan laves udvælgelse og analyse af uheldsdata på datoniveau, så det bliver let at lave evalueringer af trafikulykker for fx cykelpuljeprojekter eller andre vejprojekter.

Basale temaanalyser er blevet tilgængelige som betaversioner og vi arbejder på højtryk for at få kontrolleret de nuværende temaanalyser, udbygget analyserne med flere grafer, der dækker alles behov og åbne op for endnu flere specificerede temaanalyser, så alt ligger klar for kommunerne som led i deres arbejde med trafiksikkerhed. Vi giver kommunerne mulighed for at indmelde et ønske til en graf, og så vil vi lægge grafen op så den er tilgængelig for alle brugere. Herved udvides antallet af grafer og dermed analysemuligheder hele tiden – på brugernes præmisser.

I stedet for sortplet udpegning har vi på Uheldsportalen valgt at give mulighed for at se uheldskoncentrationer på kort. Jo mere der zoomes ind i kortet, jo mere nuanceret bliver visningen af uheldskoncentrationer.

Vi arbejder konkret på at få indarbejdet en kollisionsdiagramoptegner på portalen samt et forum, så vi kan være i direkte kontakt med brugerne og så brugerne kan få hjælp af hinanden til trafiksikkerhedsspørgsmål. Desuden arbejder vi med at udbygge kortvisningerne. Udviklingen af Uheldsportalen fortsætter dermed på fuld damp.

Det hele fås i en lækker og ikke mindst hurtig indpakning som er tilgængelig for kommunen med det samme, når der er behov.

Ønsker du at vide mere om Uheldsportalen?

Thomas Rud,  projektleder
tsrd@cowi.dk
+45 5640 3905

Logo_Front page_Uheldsportalen

 

 

Leave a Reply