City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen – et nyt værktøj til kommunernes bekæmpelse af trafikulykker

Leave a comment

Uheldsportalen_artikel1.JPG

Der breder sig en tendens. En negativ tendens, der påvirker os alle enten direkte, indirekte eller som noget vi måske gerne vil undgå at tage stilling til, fordi det i hvert fald ikke sker for os. Den negative tendens er, at der i disse år sker en stigning i antallet af trafikulykker efter mange års fald og positive toner fra kommunerne og generelt på landsplan. Værst af alt, så stiger alvorlighedsgraden i trafikulykkerne også, hvilket betyder at flere og flere personer kommer til skade i trafikken. Statistikken viser, at antallet af trafikulykker i 2016 er steget med 2% i forhold til 2015. Den beskedne stigning dækker over 19% flere dræbte, 1% flere alvorligt tilskadekomne og 4% flere lettere tilskadekomne [Kilde: VD].

Vi ligger stadig historisk lavt, men én trafikulykke og én personskade i trafikken er fortsat én for meget. Måske kender du nogle, der er blevet en del af denne trælse statistik. Måske kommer du til at kende nogle, der bliver en del af statistikken for 2017. Måske bliver du selv en del af statistikken. Det skal vi stadig arbejde for, at du ikke gør!

Og her spiller kommunernes trafiksikkerhedsarbejde en stor rolle.

COWI har sat Uheldsportalen på plakaten til årets Vejforum. Kom derfor forbi COWIs stand, se og hør resultatet af vores anstrengelser, det videre arbejde med portalløsningen og kom med på den trafiksikre vogn.

Vi ses på Vejforum.

Det er svært at pege på enkeltstående faktorer, der gør at den nye udvikling finder sted. Der er mange forhold, der kan medføre trafikulykker og mange forhold, der kan give mere alvorlige trafikulykker. Nogle forhold er ren og skær tilfældigheder, andre forhold skyldes bilisternes manglende opmærksomhed i trafikken, endnu andre forhold skyldes trafikantadfærden, der nogle steder til en vis grad er risikobetonet eller er blevet risikobetonet og helt andre forhold har stadig med indretningen af vejene og krydsene at gøre.

Kommunerne gør en stor indsats for at komme trafikulykkerne til livs, hvilket bl.a. kommunernes trafiksikkerhedsplaner, øget fokus på at gennemføre trafiksikkerhedsrevisioner på projekter, samarbejder med skoler og andre uddannelsesinstitutioner, kampagner og vedligeholdelsen af vejene vidner om.

Mængden og kvaliteten af data øges stadig og der bliver stadigt flere input at have viden om og anvende i den daglige forvaltning som kommunens trafiksikkerhedsmedarbejder. Erfaringer fra andre projekter, der med succes har ført til fald i antallet af ulykker, genbruges og leder igen til nye erfaringer. Uheldsdata fra Politiets uheldsstatistik anvendes i forbindelse med erfaringsopsamlingen. Uheldsstatistikken er derfor en vigtig kilde for bl.a. kommunerne i trafiksikkerhedsarbejdet.

Adgangen til disse data er dog ikke altid lige let og er oftest op til få medarbejdere ude i kommunerne at få hentet og systematiseret. Systematikken går ofte tabt over året og en ny stor indsats med de samme data skal gøres år efter år. Medarbejder for medarbejder.

Dette har COWI valgt at tage op, og derfor har COWI udviklet Uheldsportalen. Uheldsportalen åbner op for en ny dimension i trafiksikkerhedsarbejdet. En dimension, hvor adgangen og brug af uheldsstatistikken og finde ud af, hvor ulykkerne er sket, bliver let og lækkert, hvilket temaet slet ikke er. Men ikke desto mindre, så kan kommunernes trafiksikkerhedsmedarbejder via Uheldsportalen i højere grad fokusere på løsninger og erfaringer frem for systematikken i uheldsdataene og besværlighederne med at få trafikulykkerne vist på kort.

Vi præsenterer Uheldsportalen på Vejforum og håber at se dig her.

Vil du vide mere?

Thomas Rud
tsrd@cowi.com
+45 5640 3905

 

Leave a Reply