City Creators

A COWI blog about Urban Development

Velbesøgte infomøder om lokalplaner og ny ejendomsbeskatning

Leave a comment

infomøde_Aalborg_udsnit2

Over 60 spørgelystne deltagere fra kommuner, firmaer og universiteter deltog i COWIs netop afholdt informationsmøder omkring den såkaldte førstegangsregistrering samt de nye krav i forbindelse med upload af plandata til plandata.dk.

Den nye ejendomsvurdering betyder indsamling af plandata som grundlag for at kunne bestemme byggeretten på en ejendom. Lige nu er førstegangsregistreringen i gang, hvor plandata fra alle eksisterende lokalplaner, kommuneplanrammer og landzonetilladelser digitaliseres. Fra 1. januar 2018 skal kommunerne selv uploade plandata til det nye system plandata.dk. Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Vi får med systemet ikke en egentlig digital lokalplan, men vi får nye byggesten, som kan udnyttes til at gøre planer og planprocesser endnu bedre. Derfor blev det også diskuteret, hvad det betyder ift. udarbejdelse af egentlige digitale lokalplaner.

Som opfølgning på informationsmøderne afholder COWI et webinar og formidler seneste viden – webinaret er planlagt til starten af december. Ønsker du at medvirke kan du tilmelde dig via dette link.

Workshop om digital planlægning i oktober

For at følge op på de gode diskussioner fra infomøderne vil vi gerne invitere alle interesserede til at deltage i en workshop om emnet digital lokalplanlægning. På workshoppen vil vi pille eksisterende lokalplaner og processer fra hinanden og opbygge det igen på ny ud fra behov og nye digitale muligheder.

Workshoppen afholdes onsdag den 11. oktober hos COWI Odense
Tilmelding sker ved henvendelse til mkap@cowi.dk

Leave a Reply