City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen imponerer igen med nye analysemuligheder

Leave a comment

Logo_Front page_UheldsportalenStørre opdatering af Uheldsportalen

Uheldsportalen fortsætter udviklingen og er nu blevet et endnu bedre værktøj til kommunernes trafiksikkerhedsarbejde.

COWI har opdateret Uheldsportalen med en masse nye features. Denne artikel præsenterer et par stykker af de større ændringer.

Kollisionsdiagramoptegner

Uheldsportalen indeholder nu en let tilgængelig og intuitiv kollisionsdiagramoptegner. Ved hjælp af Uheldsportalens kortvisning kan brugeren foretage en geografisk søgning og udpegning af trafikulykker, der efterfølgende kan manipuleres hurtigt, nemt og informativt til et kollisionsdiagram.PrintKollisionsdiagrammet giver adgang til rådata om den enkelte trafikulykke og kan tilpasses efter brugerens ønske. Fx. kan rådata give anledning til at ændre i både uheldssituation, retning og skadesgrad, hvorfor optegneren giver mulighed for at ændre dette. Desuden kan der tilføjes “nye” trafikulykker, så fx. skadestueregistrerede trafikulykker, der ikke er en del af vejman.dk, kan supplere diagrammet. Kollisionsdiagrammet kan printes til en billedfil, der kan anvendes i afrapportering, årsrapport mv.

Kollisionsdiagramoptegneren er ideel til trafiksikkerhedsinspektioner og i øvrigt i kommunernes sortpletarbejde foruden fase 2 programmeringer.

Sortpletudpegning

Uheldsportalen giver nu brugeren mulighed for at overskue sorte pletter på kort. Til forskel fra vejman.dk bruger Uheldsportalen ikke oceaner af tid til at beregne de sorte pletter. Uheldsportalen viser de sorte pletter direkte på kort og brugeren kan tilmed skrue på årrækken for det ønskede ulykkesgrundlag og se udviklingen i antal og alvorlighedsgrad af trafikulykkerne på den pågældende lokalitet med det samme. Desuden kan brugeren efterfølgende i samme billede markere de trafikulykker, der giver den sorte plet og lave et kollisionsdiagramSort strækningPotentiel sort strækning (eksempel – ≥5 trafikulykker på 400 meter)Sort pletPotentiel sort plet (eksempel – ≥5 trafikulykker i et kryds)

Rådata, spidering og grundrapporter

I Uheldsportalens menu om uheldsanalyse får brugeren grupperet trafikulykker i samme punkt (se sortpletudpegningen). Ved at trykke på gruppen, bredes punkterne for de grupperede trafikulykker ud, og nu kan brugeren klikke på den enkelte trafikulykke og få vist rådata i menuen til højre for kortet.

Desuden kan rådata printes til pdf som grundrapport – som man kender det fra vejman.dk. Man kan både printe rådata som grundrapport for den enkelte trafikulykker eller for flere trafikulykker på en gang.PrintUheldsportalens grundrapporter vil inden længe også indeholde en kortvisning, hvilket ikke er muligt på vejman.dk’s grundrapporter. Det er brugervenlighed og overskuelighed i samme program.

Afgrænsningsfiltre

Uheldsportalen har fået såkaldte afgrænsningsfiltre, således at brugeren kan udvælge et specifikt datasæt at foretage analyse på baggrund af. Fx. kan et afgrænsningsfilter være cyklistulykker eller kurveulykker. Afgrænsningsfiltrene giver tilmed mulighed for at vælge flere filtre på samme tid fx. cyklistulykker i kryds eller kurveulykker i åbent land. Så snart der er valgt afgrænsningsfiltre, opdateres det tilhørende kort, så kortet kun viser de udvalgte trafikulykker. Samtidig opdateres alle standardgraferne, så de kun afspejler det valgte datasæt. Hurtigt og nemt – lysår mere elegant og fleksibelt end mulighederne på vejman.dk.Afgrænsningsfiltre

Vidensbasen

Uheldsportalen har også en artikelbaseret Vidensbase, hvor brugeren har adgang til viden om trafiksikkerhed og andet relevant. Vidensbasen er nu udvidet til at indeholde næsten 100 unikke artikler om alt fra løsningsforslag vedrørende en bestemt uheldssituation til gennemgang af den enkelte færdselstavle, herunder opsætningsvejledning, til begrebsforklaringer og konkrete anbefalinger til bredder af elementer på vejarealet. Vidensbasen er et fremragende opslagsværk, der foruden at minimere søgningen i vejregler også giver henvisninger til kilden for denne viden, så brugeren hurtigt kan finde frem til den oprindelige kilde og læse mere bl.a. i vejreglerne, men også international viden.Vidensbasen

Find ud af mere om Uheldsportalen ved at kontakte Thomas Rud, COWI (tsrd@cowi.dk).

 

Leave a Reply