City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen – digitalisering af trafiksikkerhedsarbejdet

Leave a comment

Logo_Front page_UheldsportalenCOWI har med Uheldsportalen digitaliseret trafiksikkerhedsarbejdet. Dermed er der taget et afgørende skridt mod at effektivisere arbejdsgange og udvide paletten af mulige analyseværktøjer. Med Uheldsportalen har videndelingen både internt i kommunen og mellem kommuner fået et markant løft. Der er ikke længere risiko for, at enkelte medarbejdere bliver en flaskehals i trafiksikkerhedsarbejdet, idet Uheldsportalen tillader let og sikker overdragelse – både i travle perioder og i situationer, hvor medarbejdere forlader organisationen. Uheldsportalen er meget andet og mere end simple krydstabuleringer af dataværdier som der ses i regnearksløsninger og dermed også et værktøj, der kan give kommunerne den nødvendige “muld” under neglene til at identificere trafiksikkerhedsproblemer. Desuden stiller Uheldsportalen et let tilgængeligt og overskueligt løsningskatalog til rådighed.

Uheldsportalen har nu været online i et år og mange kommuner har gjort brug af mulighederne med portalens mangeartede trafiksikkerhedsanalyser. De har fået et værktøj til at give bedre overblik over trafiksikkerhedsarbejdet. Uheldsportalen tillader ressourceoptimering, men er samtidig et værktøj, der breder viden om trafiksikkerheden i kommunen ud til flere medarbejdere. Det vil alt andet lige give kommunen luft til et større fokus på det forebyggende arbejde frem for analysearbejdet.

Trafiksikkerhedsanalyser uden kortintegration hører fortiden til. Dermed er det også efterhånden en nødvendighed, at trafiksikkerhedsarbejdet flytter væk fra analoge løsninger, der bygger på import til regneark og eksport til GIS. Uheldsportalen tilbyder et lettilgængeligt og overskueligt analysemiljø, hvor der foruden tendenser i tal med grafer gives adgang til geografiske informationer og visninger. Desuden er det muligt at integrere viden om andre relevante forhold end historiske trafikulykker, hvilket gavner arbejdet med trafiksikkerhed. Arbejdet med trafiksikkerhed fortjener at få flere fortalere, så trafiksikkerheden i kommunen ikke er afhængig af en enkelt medarbejder, der sidder på den nødvendige viden. Regneark med en masser pivottabeller er svære at holde styr på og vedligeholde år efter år. Især for medarbejdere, der ikke har bygget regnearket, som skal overtage byggede regneark eller som blot skal holde sig ajour i trafiksikkerhedsarbejdet i samarbejde med andre medarbejdere. Derfor er brug af et business intelligence system som Uheldsportalen til dette arbejde også det intelligente valg og fremtidens valg.

I den følgende oversigt er Uheldsportalens funktioner sammenlignet med traditionelle regnearksløsninger.

Funktion / værktøj MS Excel-ark
og andre analoge værktøjer
Logo_Front page_Uheldsportalen
Traditionel uheldsanalyse

+

+

Temaanalyser

+

+

Brugerdefineret grafbygger

+

+

Brugerdefineret grafbygger med 4 dimensioner

÷

+

Automatisk indhentning af vejman.dk-data

÷

+*1

Årsrapport i pdf

÷

+

Uheldsanalyse i kryds

(+)*2

+

Uheldsanalyse på strækning

÷

+

Uheldsanalyse i pdf

÷

+

Kortintegration – generel

÷

+

Kortintegration ved temaanalyser

÷

+

Kortintegration ved brugerdefineret grafbygger

÷

+

Områdedefineret uheldsanalyse (udvælgelse på kort – fx uheldsanalyse for en landsby eller et kvarter)

÷

+

Sortpletudpegning/-screening (kryds)

(+)*3

+

Sortpletudpegning/-screening (strækning)

÷

+

Sortpletanalyseskema (automatiseret)

÷

+

Grå strækningsudpegning/-screening

÷

+

Kollisionsdiagramoptegner (semiautomatiseret)

÷

+

Flerbrugersystem

÷

+

Direkte adgang til grundrapporter

÷

+

Direkte adgang til rådata (inkl. adgang på kort til den enkelte trafikulykke)

÷

+

Ingen flaskehalsproblemer ved enkeltmedarbejdere

÷*4

+

Kommunens trafiksikkerhedsarbejde ligger ALTID online og opdateret

÷

+

Abonnement (inkl. rådgivning og udvidet brugerservice)

÷

+

Videndeling mellem kommuner

÷

+

Vidensbase (hjælp til god trafiksikkerhedsviden inkl. søgefunktion)

÷

+

Digitalt udviklingspotentiale (samling af flere værktøjer til trafiksikkerhedsarbejdet)

÷

+

KOMMENDE VÆRKTØJER PÅ UHELDSPORTALEN

Forum (udvidet videndeling)

÷

+

Udvidet områdedefineret uheldsanalyse (faste områder)

÷

+

GIS-filer på kort (integration af andre emner på kort via SHAPE-filer)

÷

+

Integration af opdaterede gadefotos (DDG)

÷

+

Med flere…

÷

+

Noter:

*1 Uheldsportalen opdateres automatisk med nye uheldsdata (mindst 4 gange om året – uden ekstra omkostninger for kommunen)

*2 Uheldsanalyse i kryds kan gennemføres i regneark, men ikke via udvælgelse af uheld på kort

*3 Sortpletudpegning og –screening kan foretages i et regneark – dog uden direkte kortintegration

*4 Regneark medfører at enkeltmedarbejdere sidder med al viden og vedligeholdelsen af systemet og arket kun opdateres så længe den pågældende medarbejder er ansat. Ved fratrædelse eller flytning af arbejde risikeres at miste værdifuld viden

I COWI arbejder vi med at digitalisere arbejdsprocesser og sikre entydighed på tværs af kommuner og på tværs af den gængse viden. Vi arbejder hele tiden på at forny og forbedre de tilgængelige værktøjer. Den digitale fremtid sparer arbejdstid og sikrer sammenhæng i arbejdsopgaverne.

Vi opfordrer derfor alle kommuner til at tage skridtet og træde ind i den digitale verden for arbejdet med trafiksikkerhed.

Ønsker du at vide mere om Uheldsportalen?

Thomas Rud /  projektleder
tsrd@cowi.dk
+45 5640 3905

v02_Uheldsportalen_favicon

 

Leave a Reply