City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen 2020

Leave a comment

Succes KommuneSÅ er det sidste år i den helt store milepæl for Færdselssikkerhedskommissionens Nationale målsætning (handlingsplan)  skudt i gang. 40-50% reduktion i antallet af personskader i trafikken på vejene ud fra 2010 (eller et gennemsnit for årene 2010-2012). Det er nu, at målsætningen skal stå sin prøve.

Men hvordan går det så?

Det er straks en helt anden og alt andet end lykkelig og positiv fortælling. Det går helt galt – i hvert fald på landsplan. Efter nogle gode år er antallet af personskader og især dræbte i trafikken kraftigt på vej i vejret.

Forklaringsparametrene er mange og lige nu lægges der mange skrøbelige æg i kurven om trafikantadfærd både når det kommer til uopmærksomhed i trafikken og hastigheder i trafikken. To meget væsentlige forhold i trafiksikkerheden. Det lange seje træk med at gøre det socialt uacceptabelt at bruge telefonen i bilen, mens man kører bil og at køre for stærkt, uanset om man får titlen vanvidsbilist, er i gang. Men den tendens rammer os ikke lige i morgen – og nok heller ikke i indeværende år. Derfor og i al almindelighed er analyse af de historiske trafikulykker stadig et meget vigtigt element i kommunernes arbejde.

Hos COWI har vi værktøjet Uheldsportalen, der kan hjælpe med analysen af Politiregistrerede trafikulykker. Det er stadig disse Politiregistrerede data, der danner baggrund for målsætninger og for den viden vi har om, at det går den forkerte vej. Det er ud fra disse data, at vi skal have knækket kurven igen og fortsætte den positive udvikling, som vi var vidne til i de første år efter den nationale handlingsplan.

Uheldsportalen er et let tilgængeligt og overskueligt værktøj, der hjælper med at udpege de lokaliteter, der er værst for trafiksikkerheden og udpege de temaer, der er relevante at sætte fokus på i din kommune. Desuden gør Uheldsportalen arbejdet med analyse af uheldsdata let tilgængeligt, så de kommunale ressourcer i højere grad kan placeres på løsningsdelen og få implementeret bedre trafiksikkerhed, der hvor den halter. Så snart problemerne er identificeret, er det meget lettere at komme frem til de rigtige løsninger.

Uheldsportalen har stadig en printknap til kommunens årsrapport. Dvs. print årets udvikling om trafikulykker med det samme uden bøvl med at få tilvejebragt de samme analyser som sidste år. Det samme gælder 10 temaer, hvor COWI og de kommuner, der allerede er på Uheldsportalen, har lavet arbejdet for dig. Bl.a. ligger der en analyse klar for spritulykker og for hastighedsulykker – to soleklare problemstillinger i forhold til trafikantadfærden.

Du kan stadig lave dine egne analyser ud fra det fuldstændige datasæt, og du kan stadig udvælge trafikulykker på kort efter dit eget valg og se på tendenser for det udvalgte område. Der er ingen krav om at være GIS-kyndig eller have adgang til GIS-software på Uheldsportalens kort.

Kollisionsdiagramoptegneren giver dig bedre viden om problemerne. Du skal blot selv finde de rigtige løsninger. Som hjælp hertil indeholder Uheldsportalen stadig en omfattende Vidensbase, hvori du kan søge inspiration. Bl.a. indeholder Vidensbasen gode råd om kampagnevirksomhed, så du kan få god hjælp til at starte din kommunes opgør med uopmærksomhed og vanvidsbilisme.

Kontakt COWI og hør mere om mulighederne med Uheldsportalen, eller start med at kigge her: www.uheldsportalen.dk.

COWI er i fuld gang med at udvide og videreudvikle værktøjerne på portalen og gøre det til et bedre værktøj end i går. Og det fortsætter vi med.

Kontakt:

Thomas Rud / COWI

Tlf. 5640 3905 / E-mail: tsrd@cowi.com

LOGO_Uheldsportalen - Bil

Leave a Reply