City Creators

A COWI blog about Urban Development

Invitation til Gå hjem-møder om statens støtteordning til multifunktionelle jordfordelinger

Leave a comment

heltzen-enge

Da danske kommuner i øjeblikket har stort fokus på muligheden for at få del i de midler til multifunktionelle jordfordelinger, som staten har afsat på finansloven for 2020, inviterer COWI hermed til Gå hjem-møder.

COWI har stor erfaring med udviklingen af det åbne land og den vigtige interessentinddragelse, når løsningerne skal tilgodese mange forskelligartede behov.

I samarbejde med SEGES inviterer vi derfor kommuner og forsyningsvirksomheder til Gå hjem-møder, der gennem indlæg og dialog har fokus på:

  • Kort orientering om statens støtteordning og tildelingskriterierne
  • Interessentinddragelsen – incitamenter og praktiske erfaringer
  • Medfinansieringsmuligheder fra forsyningsvirksomhederne, andre statslige støtteordninger, fonde og private investorer
  • Virkemidler anvendt i konkrete projekter

Indlæggene omhandler de tekniske, økonomiske og juridiske forhold, der er vigtige at have in mente, når de kommunale projekter skal defineres og realiseres under de relevante støtteordninger.

Gå hjem-møderne afholdes:

  • Torsdag den 5. marts 2020 kl. 14.00-16.00: COWI Aalborg, Visionsvej 53, 9000 Aalborg
  • Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 14.00-16.00: COWI Ringsted, Nørretorv 14, 4100 Ringsted
  • Torsdag den 12. marts 2020 kl. 14.00-16.00: COWI Aarhus, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C

Det er gratis at deltage, og tilmelding skal ske til Julie Borup på e-mail jubo@cowi.com

Vi ser frem til nogle gode eftermiddage med faglige drøftelser og erfaringsudvekslinger.

Leave a Reply