City Creators

A COWI blog about Urban Development

Perspektiver for citylogistik i København

Leave a comment

DelopgaveB_1_fig_1_GDC0010716COWI har netop gennemført en analyse af mulighederne for at indføre citylogistikkonceptet i København som vej til en mere grøn og effektiv varetransport. Erfaringer fra de danske Regioner og fra svenske kommuner viser nemlig, at etablering af et centralt logistikcenter sammen med optimerede vareindkøb rummer betydelige potentialer.

Københavns Kommune er i sig selv en storindkøber af varer. Varerne modtages fra mange forskellige leverandører, og et stort antal transportører står for transporterne. Med citylogistikkonceptet kan disse indkøbte varer distribueres via et nærliggende citylogistikcenter til kommunens mange institutioner rundt om i byen. Fordelene med denne logistikløsning er, at distributionen til institutionerne kan optimeres, og leverancerne kan ske med grønne (f.eks. elektriske) og mindre varebiler. Det giver alt i alt mindre miljøbelastning, mindre trafik og færre store og tunge lastbiler i byen.Undervejs i analyseprocessen blev både kommunens indkøbsansvarlige, store leverandørvirksomheder og transportørerne involveret.  Der blev skitseret og vurderet fordele og ulemper ved forskellige scenarier for både antallet af terminaler og terminalernes lokalisering.

Københavns Kommune har selv vurderet, at tiden endnu ikke moden til realisering af et citylogistikcenter, for det forudsætter, at der er gennemført en fuld implementering af kommunens digitale indkøbssystem, og det er endnu ikke tilfældet.

Et link til rapporten findes hér

Vil du vide mere, så kontakt:

Thomas Rosenørn-Dohn

thrd@cowi.dk

Tlf. 5640 3097

//

Ole Kveiborg

olek@cowi.dk

Tlf. 5640 4518

Leave a Reply