City Creators

A COWI blog about Urban Development

Introduktion til cost-benefit-analyser – med fokus på skybrudsprojekter

Leave a comment

Introduktion-til-cost-benefit-analyser-for-skybrudsprojekter_-print-version_Page_01Cost-benefit-analyser bliver af mange kommuner og forsyninger anvendt til at vurdere klimatilpasningsprojekter som en del af beslutningsgrundlaget. KLIKOVAND har derfor bedt COWI om at udarbejde en vejledning i cost-benefit-analyser for skybrudsprojekter.

Vejledningen giver en grundlæggende forståelse af cost-benefit-analyser for skybrudssikring: hvad de kan bruges til, og hvordan resultaterne kan bruges som en del af et beslutningsgrundlag. Vejledningen svarer på:

  • Hvordan fastlægger man formålet med analysen og basisscenariet?
  • Hvordan definerer man de alternative tiltag?
  • Hvordan værdisætter man fordele og ulemper ved alternativerne?
  • Hvilke skader kan værdisættes i en cost-benefit-analyse?
  • Hvilke forudsætninger skal fastlægges, og hvordan har de betydning for resultaterne?
  • Hvordan skal man tolke resultaterne?

Find vejledningen på KLIKOVANDs hjemmeside hér

Vil du vide mere?

Sandra Friis-Jensen

Tlf: 5640 3528

Mail: safj@cowi.dk

 

Leave a Reply