City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI og Connected Cars indgår samarbejdsaftale

CCbillede2

CEO Mads Gregersen, Connected Cars, COWI divisionsdirektør Lars Green Lauridsen og afdelingschef Michael Knørr Skov drøfter de nye trafikdatamuligheder.

COWI og Connected Cars har indgået en samarbejdsaftale om en lang række trafikdatabaserede produkter til vores kunder. Baseret på berigede GPS-data fra mere end 100.000 personbiler hos Connected Cars kan vi tilbyde helt nye indblik i trafikale forhold, både i realtid og i historisk sammenhæng.

Data er unikke, da vi kender kvaliteten af de indsamlede data til punkt og prikke. Det giver os muligheden for at tilbyde en transparens i dataleverancen, som ingen andre – og samtidig sikrer vi, at dataindsamlingen lever fuldt op til kravene i GDPR.

De nye løsninger vil på bedste vis give trafikplanlæggere, anlægs- og driftsmiljøer hos stat, regioner, kommuner m.fl. et endnu bedre grundlag at basere deres beslutninger på – især i forhold til at belyse og understøtte den grønne omstilling i trafikken.

Paletten af løsninger bliver en del af COWIs City Sense, som over de sidste godt 8 år har været spydspids for brugen af Bluetoothdata til rejsetidsmålinger. Dermed bliver City Sense nu mere helstøbt, og vi kan tilbyde endnu flere løsninger, som bedre kan tilpasses de konkrete behov.

Mulighederne er nærmest uanede, og derfor inviterer vi i efteråret kunder til at deltage på inspirationsmøder, hvor vi sammen kan udvikle nye idéer til anvendelse af de nye data – mere info om møderne kommer snarest!

Følg også med her på bloggen for at høre mere om hvordan de nye løsninger blandt andet kan bruges til:

  • Undersøgelse af potentialet for omlægning til el- og hybridbiler
  • Detaljerede trængselsopgørelser og rejsetidsmålinger
  • Realtidsinformation til trafikanter
  • Køopgørelser
  • Identifikation af farlige lokaliteter på vejnettet
  • Før- og efteranalyser
  • Detaljeret hastighedsanalyse på vejstrækninger
  • Analyse af parkeringssøgende trafik
  • Undersøgelse af serviceniveauer i kryds

Hvis du vil vide mere, kontakt:

Jonas Olesen
JOOL@cowi.com
+45 2179 8862

Kirsten Byg Jørgensen
KBJN@cowi.com
+45 5640 1843

Comments are closed.