City Creators

A COWI blog about Urban Development

Realiserbar byudvikling

Leave a comment

Foto_City_Realiserbarhed

Markedsorienteret byudvikling = Realiserbar byudvikling

Hvem betaler for at skabe bykvalitet?

Hvad koster byudviklingen?

Er byudviklingsprojekterne realiserbare over tid?

Hvordan fordeler udgifter og indtægter sig igennem projektet?

Hvordan regner investorerne?

Hvordan påvirker byudviklingen kommunens økonomi?

HVOR ARBEJDER VI?

På nedenstående kort er der vist nogle af de projekter, hvor både den økonomiske og juridiske realiserbarhed har gjort en forskel. I de udvalgte projekter har vi både arbejdet med fuldskala økonomimodel, økonomimodel light, hvor vi har udført et realitetstjek.

Markedsanalyser for potientielle byudviklingsprojekter, undersøgelse for mulighed af omdannelse af plangrundlag, Areal Due Dilligence, kortlagt investores interesser i f.eks.
ghettoområder og undersøgt den økonomiske konsekvens af nedrivning af boliger i ghettoområder på den hårde ghettoliste samt udarbejdelse af lovpligtige udviklingsplaner.

ill_01

ØKONOMI

Når vi arbejder med byudviklingsøkonomi, arbejder vi i flere skalaer. Hvis vi følger Real Danias byudviklingsmodel nederst på siden, vil en fuld udbygget økonomimodel først blive aktuel omkring fase 5–6, vi udarbejder allerede en light økonomimodel omkring fase 2, hvor vi også udfører et markedstjek, for at undersøge om visionen lever op til hvad der er realiserbart. Herved er det også nemmere for den enkelte kommune at beslutte hvilken byudviklingsmodel, der egner sig bedst til det enkelte projekt.

INDTÆGTSIDEN

 • Omdannelse
 • Byggeretter
 • Markedsundersøgelse vedr. erhverv og bolig

KVANTITATIV:

 • Bolig- og Erhvervsstatistik
 • Professionelle markedsrapporter

KVALITATIV:

 • Interview med investorer og mæglere
 • Efterspørgsel i området kr./ byggeret

UDGIFTSIDEN

 • Byggemodning
 • Trafikale forudsætninger
 • Veje
 • Parkering
 • Miljø
 • Nedrivning- og ombygning
 • Pladser/byrum
 • Grønne arealer
 • Aktivitetsrum

TID-ETAPER

 • Hvilke byggefelter først?
 • Hvorfor den rækkefølge?
 • Kombination af marked og praktik
 • Hvad kan markedet absorbere over tid?

MARKEDSTJEK

Som en væsentlig del af et realiserbart byudviklingsprojekt udarbejder vi både markedestjek og businesscase.
Vi arbejder systematisk i dialog med byudviklingområdets interessenter og specialister endten Ad hoc eller som en del af arbejdsgruppen f.eks. omkring en lokalplan, udviklingsplan eller andet.

Det rigtige økonomiske overblik er afgørende for om projektet er realiserbart. Vi skaber et billede af hvordan udviklers økonomi kan se ud? Og ligeledes hvordan kommunens økonomi i projektet kan se ud? Alt skal kunne lade sig gøre inden for rammerne og vi arbejder helhedsorienteret

ill_02

ill_03

AREALER & RETTIGHEDER

KONTAKT

remoRIKKE ELISE MORTENSEN
Architect
Leading Project Manager
Mobile: +45 41 76 11 80
Email: remo@cowi.com

casrCARSTEN SCHLEDERMANN
Chief Specialist & Senior Market Manager
Mobile: +45 41 76 64 77
Email: casr@cowi.com

 

mtkMORTEN KREBS
Business Development Director
Mobile: +45 23 31 34 07
Email: mtk@cowi.com

Leave a Reply