City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvorfor kommer indvandrere til Danmark? PART II

Leave a comment

Figur1Arbejde er de seneste år blevet den hyppigste årsag til opholdstilladelser. Derudover har antallet af asylansøgere og flygtninge har været faldende siden 2015, og er i 2018 på niveau med 2012.

I 2018 fik 59.479 personer opholdstilladelse i Danmark. Dette er 1.595 færre end året før. Antallet af personer har da været forsat faldende siden 2015, hvor tallet for opholdstilladelser var 69.962. Sammenlignes med 2004 er tallet dog næsten tre gange så højt.

Et øget antal opholdstilladelser, har væsentlig betydning for, hvordan indbyggertallet udvikler sig i de enkelte kommuner. I forbindelse med COWIs arbejde med befolkningsprognoser, har vi lavet en opdatering af årsagerne til udviklingen.

Figurerne, der bliver refereret til i denne artikel, kan alle findes på vores demografiske vidensbank hér

For perioden 2004-2008 steg antallet af opholdstilladelser fra omkring 21.300 til 43.800, hvilket er mere end en fordobling. Stigningen i opholdstilladelser fra 2004 til 2008 skyldtes primært arbejde, der oplevede næsten en firdobling i perioden. Fra 2008 til 2012 var der ingen stigning i opholdstilladelser, hvilket sandsynligvis kan tilskrives finanskrisen.Figur2

I perioden 2012-2015 steg det samlede antal af opholdstilladelser med omkring 25.000, men har været faldende lige siden. Den store stigning frem til 2015 skyldtes især en fordobling i antallet af gruppen “asyl/flygtninge“.

Efter 2015 har det samlede antal opholdstilladelser været faldende. Også denne udvikling skyldtes særligt gruppen “asyl/flygtninge“, der faldt fra ca. 17.300 i 2015 til 2.200 i 2018, hvilket er på niveau med før 2012.

Gruppen “arbejde” har været stigende i hele perioden og er siden 2012 steget med 56%. Siden 2014 er der blevet givet flere opholdstilladelser grundet arbejde end uddannelse.Figur3

Vil du vide mere om COWIs befolkningsprognoser eller demografiske vidensbank?

Johannes Bakker

Tlf: 5640 7807

Mail: jbak@cowi.dk

Liv Lærke Hansen

Tlf: 5640 1102

Mail: llhn@cowi.dk

Leave a Reply