City Creators

A COWI blog about Urban Development

Løsninger til fremtidens byer, klimatilpasning i et helhedsperspektiv

Leave a comment

?????

I dag konkurrerer kommunerne om salg af attraktive erhvervsejendomme. Det varer ikke længe, før der også konkurreres på tilslutningsbidrag, nedsivning, bassinmuligheder og genanvendelse af tagvand. Måske endda på om ejendommen kommer til at ligge tørt og undgår oversvømmelser.

Med afsæt i klimatilpasningsplanerne og de mange gode kortlægninger er vi i dag i stand til at vurdere hvert eneste udlagte bolig- eller erhvervsområde i hele Danmark. Bliver det oversvømmet lidt, meget eller hver gang det regner? For det koster kræfter, tid og penge, når bygninger, lagerbeholdninger, produktionsanlæg eller private kældre oversvømmes.

Derfor er det et mål for os at planlægge og bygge fremtidens byer de rigtige steder, på den bedste måde med de rigtige hensyn.

Vi rådgiver vores kunder om flotte og funktionelle rekreative løsninger, lokal nedsivning, skybrudsveje og nytænkning af vores kystnære byer. Vi tør udfordre vores kunder på de løsninger, som ikke giver god nok mening, og foreslår i stedet, at de bruger investeringerne på løsninger, der virker både til hverdag, og når det regner eller blæser helt enormt.

Vil du vide mere?

Henrik Brødsgaard Pedersen, Aalborg
hbp@cowi.dk
+45 5640 6920

Troels Degn Hansen, Aarhus
trdh@cowi.dk
+45 5640 6848

Troels Christiansen, Lyngby
trch@cowi.dk
+45 5640 2587

Leave a Reply