City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI udvikler TDC’s arealer i Blåvand

Leave a comment

A3-masterplan_kort_med_ref-bygninger_blog

COWI har udarbejdet et planlægningsgrundlag for TDC’s grund i Blåvand – kaldet ”Blåvands Radio-arealerne”.  På arealerne står der radio- og telekommunikationsudstyr, dels fra den forgangne kystradiostation og dels nyere udstyr, som forventes udfaset. Derfor ønsker TDC at afhænde arealerne på godt 19 ha, der ligger omgivet af sommerhusområdet ved Blåvand.

Som grundlag for planen har COWI udarbejdet forretningsanalyser, der belyser det markedsmæssige potentiale for udnyttelse af grunden. COWI har skitseret en masterplan til helårsboliger, ferieformål mv., der tager hensyn til naturkvaliteterne i området, og indpasser den nye bebyggelse i sammenhængende grønne arealer. Se planforslaget her.

Der lægges op til en spændende og markant byggestil, som afspejler det moderne nordiske byggeri med og med materialer, der passer godt ind i den karakteristiske vestkyst-natur. Masterplanen er koordineret med Varde Kommunes ”Udviklingsplan for Blåvand – den nye nordiske ferieby” og har dannet grundlag for ændring af kommuneplanen. COWI har udarbejdet lokalplanforslag med miljøvurdering, der er i offentlig høring til 11. juli 2014, og som omfatter første etape på 9,3 ha.

Vil du vide mere?

Henrik Søe Lysgaard (COWI)
hsly@cowi.dk
+45 5640 7613

Just Benner Knudsen (TDC)
jubkn@tdc.dk
+45 6665 4700

Leave a Reply