City Creators

A COWI blog about Urban Development

Byudvikling og klimasikring: Enghaveparken i København

Leave a comment

Entrance_final_Blog

Det er ingen nyhed, at byudvikling kræver en fin balance mellem tværfaglighed, kreativitet, kulturarv, økonomi tilsat projektledelse af høj kvalitet. Til gengæld er det en nyhed, at COWI nu skal gøre plads til 26.000 m3 vand i en historisk og bevaringsværdig park midt i København. Læs mere om projektet her.

“I vores vinderforslag har vi haft som mål at balancere klimatilpasning, bevaringshensyn og fornyelse. Derfor bliver rummene i parken fornyet og tilpasset en moderne hverdag, samtidig med at vi anvender regnvandet til rekreative formål”, fortæller Ann-Gerd Rasmussen, administrativ projektleder.

Enghaveparken har siden 1928 været et grønt åndehul for byens borgere. Parken er bevaringsværdig, og dens overordnede struktur med trærækker og hække bliver bevaret, fordi vi i idéoplægget har prioriteret ikke at gennemføre et stort indgreb i parkens struktur og helhed.

COWI har netop vundet en idékonkurrence sammen med arkitektfirmaet TREDJE NATUR og proceskonsulenterne Open Air Neighbourhood med et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparken kan sikre bydelen imod fremtidige oversvømmelser.

Vinderforslaget vurderes at være et inspirerende og nytænkende idéoplæg som en del af byfornyelsen af Vesterbro i København. Idéoplægget skitserer, hvordan Enghaveparken tilpasses de næste 100 års udfordringer i bydelen, når det kommer til skybrudssikring og behovet for at bruge og opholde sig i byens rum.

“Vi har sammen med vores samarbejdspartnere udarbejdet et nytænkende oplæg til, hvordan Enghaveparkens nuværende funktioner og struktur bevares, balancerer bevaringshensyn samtidig med, at vi ved hjælp af diger, sluser og fordybninger sikrer, at store mængder regnvand kan ophobes i parken”, siger Ann-Gerd Rasmussen.

Vil du vide mere om projektet?

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Leave a Reply