City Creators

A COWI blog about Urban Development

Business improvement districts i de danske bymidter

2 Comments

Neuer Wall er Hamborgs svar på et velfungerende Business Improvement District.
Kilde: Hamburg.de

Coronakrisen har ramt dele af detailhandlen hårdt, mens nethandlen er blevet styrket. Det har ført til mange tomme butikslokaler i flere af de danske handelsgader.

Udviklingen er en af årsagerne til, at Kommunernes Landsforening (KL) netop har præsenteret en række forslag til, hvordan de danske bymidter genoprettes. Et af forslagene er at indføre national lovgivning, der muliggør, at lokale aktører kan oprette formelle samarbejder inspireret af business improvement districts (BID). Lovgivningen skal muliggøre, at private og offentlige aktører i f.eks. en bymidte forpligter sig til – hvis der er flertal for det – at samarbejde om aktiviteter, der fremmer vækst og skaber byliv.

Flere end 40 års erfaringer med BIDs i udlandet
I udlandet, herunder i USA, Tyskland og Storbritannien, har BIDs spillet nøgleroller i revitaliseringen af handelsmiljøer. Et BID kan også understøtte byomdannelse gennem f.eks. øget renhold af gader og pladser, organisering af arrangementer, fysisk forskønnelse og opgradering af byrum eller finansiering af en citymanager. Et BID øger en bymidtes attraktivitet og giver mulighed for at tiltrække investeringer og skabe vækst og udvikling. Formålet med et BID er for dets medlemmer i sidste ende kommercielt; i USA og Tyskland oprettes BIDs typisk af ejendomsejere for at sikre udlejning og øge ejendomsværdierne. I Storbritannien oprettes BIDs oftest af forretningsdrivende for at øge omsætningen.

Et nyt værktøj i byudviklingen
BID-modellen har stort potentiale i en dansk kontekst, hvor den repræsenterer et mere markedsoirenteret værktøj til udviklingen af byernes handelsliv end den traditionelle detailhandelsplanlægning med rod i Planloven. Planlovens bestemmelser er grundlæggende en top-down-tilgang, hvormed udbuddet af butikker kan kanaliseres til de rigtige steder ved at udlægge arealer og fastlægge butiksstørrelser i planlægningen. Et BID favner bredere end kun detailhandlen og kan i højere grad være med til at tiltrække vækst og fremme nye initiativer gennem en bottom-up-tilgang. Dermed skabes lokalt ejerskab og motivation til at tage fælles ansvar for bymidterne, samtidig med at kommunerne både får en med- og modspiller i byudviklingen.

National lovgivning, der muliggør oprettelsen af BIDs, vil give nye muligheder i særligt bymidterne og vil kunne supplere Planlovens detailhandelsbestemmelser, der fortsat har afgørende betydning for at bevare handlen i bymidterne.

Ring og få en snak om, hvordan handlen i jeres bymidte kan understøttes med udgangspunkt i BID-modellen.

Martin Richner
mrrr@cowi.com
+45 5640 7130

Kristian Løbner
krlb@cowi.com
+45 5640 7688

 

2 thoughts on “Business improvement districts i de danske bymidter

 1. Jeg savner logistik- og transportperspektivet. Hvordan understøtter man en den ønskede udvikling af byen/bymidten med mobilitet? Centrale P-pladser pg P-huse, kollektiv trafik, cykel, gang osv. Det emne tages på på denne konference den 18. september 2020 i Odense. Se mere på http://www.conferencemanager.dk/ktf

  • Hej Lasse

   Tak for din kommentar.
   Det er rigtigt, at logistik og transport er en væsentlig del i dette. Citylogistik, parkering, tilgængelighed og fremkommelighed er bestemt vigtige emner i denne sammenhæng. Vi er helt enige – det er helt afgørende at tænke denne sammen med et evt. BID.
   Håber I får en rigtig god konference!

   Med venlig hilsen
   Kristian Løbner

Leave a Reply