City Creators

A COWI blog about Urban Development

Puljen til kollektiv trafik i yderområder

Leave a comment

citycreators_busstop_01

Den 5. november blev rapporten om kollektiv trafik i yderområder offentliggjort og i den forbindelse skrev transportminister Benny Engelbrecht på sin Facebook-profil: “Jeg mener, at alle danskere fortjener gode transportmuligheder – og det gælder både i byer og landdistrikter. Desværre hører jeg ofte fra borgere, at de oplever, at den kollektive trafik bliver forringet. Det er en udvikling vi må og skal vende ved simpelthen at gøre tingene bedre.

Rapporten er udarbejdet af COWI og er dels en analyse af den kollektive trafik i yderområderne, dels en evaluering af puljen til fremme af kollektiv trafik i yderområder, der blev lanceret med trafikaftalen i 2012. 91 projektet har fået støtte fra puljen; heraf var ca. halvdelen afsluttede, da evalueringen blev gennemført i efteråret 2018. Der foreligger således et omfattende materiale om de erfaringer, der er gjort med de konkrete projekter.

Efterspørgslen efter traditionel kollektiv transport i yderområder er for nedadgående, og det er derfor vanskeligt at opretholde en betjening af en høj standard. Det skyldes både den demografiske udvikling og at familiernes bilrådighed har mindsket behovet for konventionel kollektiv transport.

Det billede, der tegner sig for den kollektive trafik i de tyndere befolkede områder er, at den konventionelle betjening med busser i stigende grad er målrettet skoleelever og elever til ungdomsuddannelser. Hertil suppleres med Flextur, som overvejende varetager en opgave med at betjene ældre borgere.

Udviklingsmuligheder

I rapporten anbefales det, at der fortsat arbejdes med en arbejdsdeling, hvor betjening med konventionel kollektiv transport suppleres med behovsstyrede løsninger. Denne kombination sikrer betjening af børn og unge til skole og uddannelse, og samtidig er der med de behovsstyrede løsninger altid et tilbud til rådighed, så ingen levnes tilbage uden mobilitetsmuligheder. Men andre mål end flere passagerer i den kollektive transport i yderområderne er også relevante. F.eks. bruger mange unge lang tid i busser. Gode transportvilkår bidrager til deres livskvalitet her og nu, men kan måske også fastholde dem lidt længere som kollektive brugere. Serviceforbedringer som skaber større tilfredshed kan således på lang sigt positivt bidrage til passagerudviklingen.

Evaluering af Yderområdepuljen

Evalueringen af yderområdepuljen tyder på, at puljen har fungeret som et væsentligt incitament til at afprøve nye idéer og at skabe lokalt/regionalt ejerskab af disse.

Løsningsmuligheder i lyset af MaaS

Mulighederne for væsentligt at forbedre den kollektive transport i yderområderne inden for de givne rammer er begrænsede. Skal der i væsentligt omfang ske en styrkelse af mobilitetstilbuddene i de tyndere befolkede områder, så skal der tænkes i nye koncepter.

Under fællesbetegnelsen MaaS er der stor opmærksomhed på mobilitetskoncepter, hvor nye teknologiske muligheder for information, drift og betalingsmåder åbner for fleksible koncepter på tværs af offentlige og private aktører og på tværs af transport-former.

I landområderne er der et stort potentiale af biler, der står tomme en stor del af døgnet, og mange ture hvor der godt kunne fyldes bedre op på sæderne i bilerne. Delemobilitet og samkørsel er imidlertid i dag begrænset til lange ture, og lovgivningen sætter begrænsninger for udbredelsen i tyndere befolkede områder på de korte og mellemlange ture.

Hvis potentialet for at private kørselsressourcer i de tyndere befolkede områder skal kunne nyttiggøres til mobilitetsløsninger, der omfatter flere, kræver det en nytænkning på en række områder – også inden for at åbne lovgivningen i forhold til i dag.

Hvis du vil vide mere kan du læse rapporten her

Vil du vide mere?

Kirsten Byg Jørgensen
KBJN@cowi.com
+45 5640 1843

Leave a Reply