City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvad ligger bag Københavns Kommunes grønne krav til leverandør-transport?

Leave a comment

Delopgave A_1_fig_2_GDC0010716.png

COWI har stået for en række af de analyser, der ligger bag Københavns Kommunes nye krav om, at leverandører i større grad skal benytte grønne køretøjer til deres leverancer til kommunen. Analyserne har set på leverandørernes køretøjer og på nuværende og fremtidige muligheder med grønne alternativer.

Københavns Kommune indkøber årligt for ca. 13 milliarder kroner fordelt på mere end 18.000 leverandører. En stor del af indkøbene sker gennem indkøbskontrakter og omfatter både varer og serviceydelser – f.eks. håndværkerydelser, vagt- og alarmberedskab.

Som grundlaget for leverandør-krav har vi bl.a. analyseret:

  • Hvilke indkøb foretages? Dvs. hvad er omfanget af indkøbene og kan indkøb målt i kroner og øre og herunder give en vurdering af omfang af den tilhørende transport
  • Hvordan ser leverandørsituationen ud? – Hvilke køretøjer benyttes, hvor meget kører de mv.?
  • Hvad er den teknologiske situation? Hvilke grønne køretøjer findes, og hvordan matcher de leverandørernes behov på kort, mellem og længere sigte?
  • Hvordan vil prisen på leverancerne påvirkes?

 

På baggrund af disse overvejelser foreslog vi følgende kriterier for grønne krav:

  • Kravene skal lægge sig på forkant af markedsudviklingen, men samtidig tage udgangspunkt i leverandørernes virkelighed. Når nye grønne bilmodeller kommer på markedet, skal leverandørerne begynde at anvende dem, hvor brancheforholdene tillader det.
  • Kravene skal afspejle, at vi er midt i en overgangsfase, hvor de teknologiske muligheder fortsat er begrænsede, men at udviklingen samtidig er dynamisk.
  • Kravene skal være enkle at implementere, så byrden for indkøbsorganisationen og for leverandørerne er så lille som muligt.

Når kravene stilles, er det med andre ord centralt, at de følger markedet, og leverandørerne kan leve op til dem uden en uproportionel indsats. Strammes kravene for meget, er der risiko for at ingen eller kun få leverandører vælger at byde. Afbalancerede grønne krav derimod er med til at bane vejen for grønne køretøjer i forskellige erhverv og dermed bidrage til bedre luftkvalitet og mindre klimabelastning af Københavns Kommunes indkøb.

COWIs rapport kan du finde hér

Vil du vide mere?

Ole Kveiborg

mail / olek@cowi.dk

tlf / 5640 4518

Mattias Enggaard

mail / meng@cowi.dk

tlf / 5640 4286

Leave a Reply