City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Områdefornyelse i Assens – COWI redesigner bymidten og finder byfortællinger sammen med lokale aktører

002_with new buildings_cut_v2

Mariagerfjord Kommune har længe ønsket at give byen Assens et løft, og COWI har hjulpet med at få statens byfornyelsesmidler i spil. Opgaven er løst i dialog med foreninger, skoleelever, skole og daginstitution, politikere og kommunens embedsmænd på workshops og i en følgegruppe med bred deltagelse. Resultatet er et redesign, der giver et kvalitativt løft til en slidt bymidte med nye belægninger og pladser, der tilfører nye muligheder for mødesteder og aktiviteter.

Continue reading