City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

COWI hjælper landsbyen med at hjælpe sig selv

Kirke Hyllinge-barnevogn_blog

Fra foråret 2013 har Lejre Kommune indledt et projekt, hvor COWI som rådgiver hjælper med at udvikle et af kommunens landsbysamfund – med borgernes involvering som omdrejningspunkt. Det er den midtsjællandske landsby, Kirke Hyllinge, der er i spil.

Kommunens mål er at skabe en sammenhængende udviklingsplan for byen, der kan fungere som løftestang for det videre arbejde med at gøre Kirke Hyllinge – og særligt bymidten – mere attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Læs mere her. Continue reading


Leave a comment

“Tal med landskabsarkitekterne” – borgerdialog for 4.500 borgere

Borgerdialog_Blog

“Åben tegnestue” blev afholdt af Metroselskabet i samarbejde med Københavns og Frederiksberg Kommune. Landskabsarkitekterne i COWI rykkede ud i byen for at møde borgerne på deres hjemmebane. Her kunne borgerne komme til “Åben tegnestue” og tale med landskabsarkitekterne bag de nye forpladser, stille spørgsmål og komme med gode idéer.

Landskabsarkitekterne i COWI har udarbejdet både plancher og modeller til alle arrangementerne og var desuden aktive deltagere i både ”Åben Tegnestue” og ”Gå-hjem-møder” i lokalafdelingerne efterfølgende. Arrangementerne var en stor succes med 4.500 besøgende.

Continue reading


Leave a comment

COWIs jyske cykelbyer og cykelpuljen 2013

Event_hornbæk_2

COWI har de seneste år hjulpet flere jyske kommuner med at ansøge om midler fra statens pulje til mere cykeltrafik, til projekter med det overordnede formål at få flere op på cyklen. To af de projekter, som opnåede tilsagn, var Randers og Horsens Kommuner til hver deres store cykelbyprojekt. Siden startskuddet lød, er der i begge kommuner blevet gennemført en lang række af cykelfremmende tiltag. Projekterne har udviklet sig til flere faser, ligesom der lige nu er nye cykelprojekter i støbeskeen. Continue reading


Leave a comment

På trafiksikkerhedsblog med borgerne i Svendborg

QR_Svendborg

COWI har hjulpet Svendborg Kommune med at rejse 10 mio. statskroner til at styrke trafiksikkerheden i Svendborg under overskriften “Svendborg sætter farten ned”. I projektet medfinansierer kommunen med 7 mio. kr øremærket skolevejsprojekter. Der er blevet gennemført en webbaseret skolevejsundersøgelse, som ligger på Svendborg Kommunes website, og der peges på konkrete forslag til ændringer på vejnettet via en blogContinue reading


Leave a comment

En funky cykelfilm fra Svendborg

Svendborg Kommune favner sammen med COWI en ny målgruppe i arbejdet med cykelfremme. Det foregår på Svendborg Gymnasium, hvor elever og lærere fra bunden skaber egne koncepter og projektideer. Eksempelvis har 2.t efteråret 2012 arbejdet med cykelfremme i samfundsfag, og projektarbejdet har fået ekstra værdi ved at byrådspolitikerne lytter og værdsætter de unges input. En funky cykelfilm pinpointer forløb og refleksioner fra både politikere, unge og lærer – se den ovenfor. Continue reading


Leave a comment

Områdefornyelse i Assens – COWI redesigner bymidten og finder byfortællinger sammen med lokale aktører

002_with new buildings_cut_v2

Mariagerfjord Kommune har længe ønsket at give byen Assens et løft, og COWI har hjulpet med at få statens byfornyelsesmidler i spil. Opgaven er løst i dialog med foreninger, skoleelever, skole og daginstitution, politikere og kommunens embedsmænd på workshops og i en følgegruppe med bred deltagelse. Resultatet er et redesign, der giver et kvalitativt løft til en slidt bymidte med nye belægninger og pladser, der tilfører nye muligheder for mødesteder og aktiviteter.

Continue reading