City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

PhD om letbaner er kørt i mål

Letbanen i Angers

Den 24. marts forsvarede Mette Olesen sin erhvervs PhD. Titlen er “Light Rail in a Mobility Perspective – experience, effects and rationality” og er baseret på casestudier af 4 letbaneprojekter i hhv. Bergen, Freiburg, Angers og Bern.

PhD-afhandlingen giver et kvalitativt blik på letbaner som et værktøj i strategisk byplanlægning. Afhandlingen er et solidt bidrag til debatten om relevans og værdi af letbanesystemer og skal ses som et supplement til de tekniske og socioøkonomiske analyser, der i dag anvendes til at evaluere infrastrukturudbygninger med.

Mette bestod sit forsvar med udmærkelse og fortsætter nu som trafikplanlægger i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Trafik (1131). I første omgang vil Mette arbejde med udredningsrapporten for Aalborg Letbane og efterfølgende VVM-redegørelsen på samme.

Continue reading