City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Når byudvikling og innovation går hånd i hånd

Byudvikling og InnovationHos COWI brænder vi for bedre byudvikling, og derfor arbejder vi hver eneste dag med at udnytte de nyeste teknologier og samarbejdsformer til at styrke beslutningsgrundlaget for fremtidens byudvikling. Innovation er med andre ord en vigtig del af vores DNA.

I tæt samarbejde med jer (kolleger, kommuner, ministerier, ejendomsudviklere, private virksomheder, forskere, studerende og mange andre) skaber vi morgendagens grundlag for by- trafikplanlægning. Det har vi nu sat ekstra turbo på.

I starten af 2017 søsatte vi et internt projekt, hvor netop innovation skulle være målet. Det kommer ikke af sig selv, så derfor har vi afsat en betydelig pose penge, en masse timer og dedikerede kolleger til udvikling af nye løsninger, der giver værdi for vores kunder.

Nogle af de projekter vi har arbejdet med at udvikle i løbet af de sidste par år er: Læs resten


Skriv en kommentar

PLH og COWI vinder konkurrence om kæmpe banegårdsprojekt

riga_visuPLH/COWI har vundet en international arkitektkonkurrence om at udvikle hovedbanegården og de omkringliggende byrum i den lettiske hovedstad, Riga.

Den internationale designkonkurrence om Riga Hovedbanegård er en del af ’Rail Baltica’– projektet, som omfatter en jernbaneforbindelse gennem de baltiske lande – fra grænsen mellem Polen og Litauen i Syd til Tallinn i nord. Arkitektkonkurrencen er udskrevet af The European Railroad Lines – som er den lettiske partner i det samlede Rail Baltica projekt. Formålet med konkurrencen er at udvikle Hovedbanen og det omkringliggende område og samtidigt designe den nye Rail Baltica-jernbanebro over Daugava floden.

Projektet vil forbinde byen og styrke Rigas identitet. Det sker ved at vægte den offentlige transport, fodgængere og cyklister for at skabe en mere bæredygtig by. Et centralt element i projektet er fjernelsen af dæmningen fra floden til banegården. Dermed genskabes forbindelsen mellem byens centrale markedsplads og byrum og den historiske UNESCO-beskyttede bykerne.

Konkurrenceprojektet er udført i et samarbejde mellem den danske tegnestue PLH Arkitekter og rådgiverfirmaet COWI, der begge har stor erfaring med infrastruktur, trafik- og byudviklingsprojekter. I et nært samarbejde har PLH haft det primære ansvar for det arkitektoniske greb på omdannelsen af banegården og COWI har haft det primære ansvar for en lang række discipliner i forbindelse med brodesign, byplan, landskab, trafikplanlægning, byggeprincipper, baneteknik, anlægsøkonomi og etapeopdeling.

Arkitektur inspireret af bregneblade 

Selve stationsbygningen er inspireret af bregneblade og Art Nouveau, hvilket skaber… Læs resten


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

New possibilities: Virtual Reality with real-time graphics

martinkoue_vr

At COWI we are fond of using the newest technological possibilities when it creates real value for our partners. As an example, we have adopted Virtual Reality and real-time graphics to present visualizations in new and exciting ways.

As an example, we have produced fascinating real-time walkthrough in an offshore platform for a wind farm. In the virtual model you can take a walk on the platform which provide thorough insights on the constructions, daily operations and maintenance.

Among our other examples are virtual tours on motorways, virtual walkthroughs in new buildings etc.

Virtual Reality is becoming cheaper and easier to implement. Hence, we expect that this technology will develop further in the coming years, making consultancy on visualization even more exciting and value- creating.  Læs resten


Skriv en kommentar

COWI hjælper med ‘smart city’-løsninger

LoopCity

COWI er blevet udvalgt til at hjælpe Københavns Kommune og kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet (loop city) med at opfylde ambitionerne om at udvikle en af Europas smarteste byer og derigennem sikre en bæredygtig byudvikling, i takt med at byen vokser.

De fleste større byer i Danmark har det. København, Aarhus, Odense og Aalborg har det: En ‘smart city’-strategi. Men i praksis ligger den intelligente, digitale by langt væk. Fælles for flere af de projekter, der allerede er sat i søen, er, at de er ukoordinerede og ikke drager fordel af ‘smart city’-teknologien, fortæller afdelingschef Michael Knørr Skov, Urban Planning and Transport.

Smart city’ er en kompleks størrelse, flere kommuner har svært ved at sætte fingeren på, hvad de egentlig kan bruge det til. Kommunerne er klar til at tage det næste skridt, men de har svært ved at vurdere, hvad de skal investere i. COWIs kombination med en særlig forståelse for byudvikling og trafik, det offentlige rum, IT-teknologi og økonomien bag gør COWI til en stærk spillere på markedet for ‘smart cities’.

COWI har hen over vinteren hjulpet Københavns Kommune. Derudover er COWI i øjeblikket i gang hos kommunerne bag loop city med at undersøge, hvilke tiltag der bedst understøtter og udvikler den intelligente by og sikrer en optimal brug af ressourcer inden for trafik, forsyning og service. Læs mere om projektet her i indlægget. Læs resten


Skriv en kommentar

Vi søger en ny kollega til digital design

COWI søger en kreativ digital designer til 3D visualiseringer og digital design

Vi søger en “værktøjsstærk” visualiseringsekspert, der kan supplere vores visualiseringsmiljø. Du kommer til at arbejde i et spændende og kreativt visualiseringsmiljø og vi ser dig som del i en proces, hvor vi i høj grad formidler tekniske forklaringer på en enkel og forståelig måde. Vi har travlt, men samtidig vil vi rigtig gerne styrke vores ekspertise inden for programmering.

Mange af vores opgaver er input til store infrastrukturprojekter (jernbane, vej, bro, byggeri, havne, byomdannelse mm.) og bruges til kommunikation med offentligheden, såsom VVM rapporter, tekniske rapporter og præsentationsvideoer. Vi laver fotomatch, 3D renderinger og 3D animation. Vi gør tekniske og komplekse projekter forståelige – også for lægfolk! Se også mere om, hvad vi laver, i vores folder om visualiseringer.

Vi forestiller os, at du er nyuddannet eller har erfaring fra en lignende stilling.

Lyder det som noget for dig? Læse mere her i indlægget eller søg stillingen her. Læs resten


1 kommentar

Et af verdens mest avancerede trafikanalyseværktøjer er landet hos COWI

I løbet af de sidste to år har COWI arbejdet intenst på at udvikle dronefilm fra blot at være en observationsmetode til at bidrage med helt ny viden inden for trafikken. Dette arbejde har nu resulteret i en samarbejdsaftale med det Tjekkiske firma, RCE Systems, om anvendelse og videreudvikling af softwareproduktet DataFromSky i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland.

Dermed kan vi levere filmoptagelse med drone uden mellemlanding i timer ad gangen – og vi kan nu også gennemføre meget avancerede videoanalyser af de optagne film. Kombinationen er unik og åbner en helt ny verden af muligheder for at få flere data ud af film optage med droner – eller film optaget med et helt almindeligt kamera, der er placeret, så der kan opnås det nødvendige overblik over de elementer i trafikken, der ønskes analyseret.

Blandt analyserne findes blandt andet:

Læs resten


Skriv en kommentar

Udviklingsplan for Fionagrunden i Bogense

Fionagrunden_Helhedsplan ENDELIG_blog

På den tidligere erhvervsgrund centralt i Bogense skal der i fremtiden skabes en ny aktiv bydel med boliger, bypark og kulturhus. Området ligger lige ved siden af byens attraktive handelsgade og i den meget velbevarede bykerne med de flotte huse og gader. Det bliver en bydel tæt på det hele og alligevel i fred og ro.

Fionagrunden har tidligere rummet en driftig maskinfabrik med mange arbejdspladser. Mange lokale borgere har gennem tiden arbejdet her, og det var et stort tab for byen da virksomheden lukkede. På den anden side skabte udviklingen mulighed for at udvikle nye planer for området til gavn for byen. Udviklingsplanen er blevet til i et tæt samspil med borgere, interessenter og Nordfyns Kommune og kan læses her.

Målet har været at skabe en ny bydel, der på bedste vis integreres med den øvrige by, beriger byen med nye funktioner og samtidig styrker byens identitet. Se en visualisering af området her.

Læs resten


Skriv en kommentar

Nye muligheder med GIS og Kortlægning: COWI inviterer til Geodata-seminar i hele landet

Seminar om Geodata

COWI inviterer til Geodata seminarer, hvor vi præsenterer COWIs nyheder inden for Kortlægning & landmåling samt GIS & IT. Vi stiller skarpt på mulighederne med nye sensorer, samt levering og brug af resultaterne. Så kom og hør, hvor guldet ligger gemt, og bliv inspireret til, hvordan du kan grave det frem. Link til invitation.

Vi fortæller om anvendelse af:

  • Droner
  • Håndholdt laserscanning
  • 360 graders gadefotografering
  • WMS og luftfoto
  • GIS-strategi i kommuner
  • Nye forpligtigelser om vintervedligehold for grundejere

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI som gennemgående rådgiver for Thomas B. Thriges Gade i Odense

TBT_D_blog

24.000 biler kører hver dag igennem hjertet af Odense på den firesporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade. Gaden, som den ser ud i dag, har været en stor hindring for at skabe en sammenhængende bymidte. Når omdannelsen ‘Fra gade til By’ igangsættes i 2014 lukkes Thomas B. Thriges Gade for gennemkørende trafik og der skabes en bilfri bymidte, hvor trafikken foregår til fods, på cykel, med citybus og letbane med mulighed for at parkere sin bil i kældre under gaden. Med omdannelsen nedlægges gaden inden for projektområdet mellem Albanigade og Østre Stationsvej til fordel for et nyt byområde, der forbinder det kommercielle centrum med Odenses museumskvarter.

COWI har, som bygherrerådgiver, bistået Odense Kommune og Realdania med planlægning og realisering af det ambitiøse projekt. Læs resten