City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Tilgængelighed både inde og ude

v04_Accessibility-in-trafficDen overordnede ramme for tilgængelighed i og omkring bygninger er Bygningsreglementets (BR18) krav samt vejreglerne. BR18’s krav gælder for alt byggeri på nær fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse.

Tilgængelighed skal derfor indtænkes allerede i de tidlige faser, hvor projektet programmeres. Dette er ikke kun tilgængelighed i selve bygningen, men i lige så høj grad på de omgivende arealer.

Hos COWI har vi skabt et tæt netværk mellem vores eksperter inden for tilgængelighed og universelt design i bygninger samt på udearealer. Eksperter der arbejder med både bygningsreglementet og vejreglerne.

Dette netværk har bl.a. været bragt i spil, da vi som bygherrerådgivere har udarbejdet udbudsmaterialer for totalentreprisekonkurrencer for tre nye skoler i Københavns Kommune. Her har Marianne Fox, bygherrerådgiver, og Bibi Koldtoft, trafikplanlægger, sammen varetaget beskrivelsen af krav til tilgængelighed i byggeriet og på udearealerne med det mål, at der designes skoler, der er tilgængelige for alle. Hvor alle, uanset handicaps, kan deltage i både undervisning, fritidstilbud og udendørs leg og aktiviteter.

Marianne og Bibi har ligeledes deltaget i evalueringen af de indkomne tilbud, og medvirker løbende til granskning af totalentreprenørernes faseafleveringer fra dispositionsfase til hovedprojekt.

Læs resten


Skriv en kommentar

En tur på hjul – tilgængelighed i øjenhøjde

Header-blogKan man udfordre dygtige ingeniører, der har styr på deres teori om tilgængelighed? Ulla Søberg Jakobsen fra Tours on Wheels gjorde forsøget, og en af COWIs tilgængelighedsrevisorer måtte en tur i kørestol.

I forbindelse med planlægning af ombygning af en yderst trafikeret gade i Aarhus er der stort fokus på det smalle gaderum og de mange bløde trafikanter.

Projektstrækningen er blevet gennemgået af et tilgængelighedsudvalg, der repræsenterer seks forskellige typer af handicaps. Derudover har projektets rådgivere været på tur i kørestol – på langs og på tværs af strækningen.

Hvad der på papiret kan synes let, er ikke altid så simpelt i virkeligheden. At adskille fortov og cykelsti med en kantsten, er en løsning, der øger trafiksikkerheden og samtidig hjælper de svagsynede. Men når fortovet er smalt, giver det udfordringer for bl.a. kørestolsbrugere, der ikke “bare” kan svinge ned på cykelstien.

Tur på hjulFotos af Ole Bramsen på vegne af Tours on Wheels

Læs resten


Skriv en kommentar

Tilgængelighed og verdensmål

Verdensmaals-white-baggrund-RGB

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er for alvor blevet en del af dagligdagen de senere år. Sådan er det også hos COWI.

Verdensmålene er for alle. Og de gælder for alle lande – både de rige og fattige. Og vi skal sammen nå i mål til år 2030.

Inden for arbejdet med tilgængelighed har vi også fået et verdensmål at leve op til. Nemlig verdensmål nr. 11 med delmål 11.7:

Verdensmål til blogindlæg

Synes du, at det er lidt uoverskueligt at tænke verdensmål ind i dine projekter? Så læs med her. Læs resten


Skriv en kommentar

Cykler på hotelophold

Cykel_hotel

I Lørenskog kommune i Norge går det stærkt – rigtig stærkt! Med kun 15 minutters rejsetid til Oslo, er kommunen attraktiv for bosætning, og boligbyggerier pibler op alle vegne. Transportbehovet er allerede stort, men forventes øget de kommende år – en udfordring som Lørenskog kommune har valgt at udfordre. Al fremtidig trafikvækst skal ske med cykel, gang eller kollektiv transport, og altså ingen vækst i biltrafikken!

Med så ambitiøst et mål for transportudviklingen, skal der tages mange og gennemgribende midler i brug. Et af initiativerne som skal medvirke til øget brug af cykel i kombination med bus eller tog, er etablering af såkaldte cykelhoteller ved kollektive trafikknudepunkter. Cykelhoteller er det vi på dansk, nok vil kalde et cykelparkeringshus med mulighed for aflåsning, at pumpe sin cykel m.m. – altså et sted hvor man trygt og sikkert kan efterlade sin faste følgesvend. Læs resten


Skriv en kommentar

Hvad kan du bruge tilgængelighedsanalyser til?

Rejsetid_Aalborg Lufthavn_kollektiv

Trafikale tilgængelighedsanalyser har mange anvendelser som planlægningsredskab og er efterspurgte i mange sammenhænge. De kan være med til at tegne et billede af den generelle mobilitet og bl.a. anvendes som redskab til at fastlægge placering af sundhedsfunktioner, detailhandel, virksomheder eller uddannelsesfunktioner.

I COWI anvender vi trafikale tilgængelighedsanalyser i mange sammenhænge. Analyserne kan være med til at give overblik over rejsemuligheder og rejsetid for forskellige transportmidler og dermed levere relevant viden om mobiliteten i et område eller tilgængeligheden til en nuværende eller fremtidig funktion.

Vi anvender tit resultaterne fra tilgængelighedsanalyser i vores arbejde med trafik- og mobilitetsplanlægning. Vi bruger desuden tilgængelighedsanalyser som grundlag for fastlæggelse af placering af sundheds- og uddannelsesfunktioner som f.eks. sygehuse, placering af virksomheder, planlægning af detailhandel samt i andre mere strategiske analyser som f.eks. analyse af lufthavnsoplande, fastlæggelse af motorvejskorridorer og turismeanalyser. Læs resten


Skriv en kommentar

Når planlægningen får prisen på jord til at stige

Ejendomspriser_ejendomsret

Aarhus Letbane, der er under anlæg, passerer gennem en række privatejede jorder ved Elev nord for Aarhus. Arealerne er udlagt til perspektivareal for byudvikling. Det vil sige, at jorderne på et tidspunkt forventes at overgå til byformål, men at der hverken er vedtaget kommuneplanrammer eller lokalplaner for området. Når jorder er udlagt som perspektivareal, er det altså svært at sige præcist, hvad der kommer og hvornår det kommer.

Aarhus Letbane eksproprierede jord til letbanen i 2013, og herved opstod en diskussion om, hvad der skulle gives i erstatning for den jord, der lå i perspektivarealet. Læs mere om, hvor meget letbanen påvirker erstatningen ved ekspropriation. Læs resten


Skriv en kommentar

Randers er årets Cykelby 2013

Randers-Jernhesten_blogjpg

COWI og Randers Kommune har de senere år arbejdet med en hel række cykelprojekter, som nu har vist gode resultater i form af 45 % flere cykelture i Randers Kommune siden 2009. Onsdags d. 22. maj blev Randers udpeget som årets Cykelby 2013 af Cyklistforbundet. Læs mere her.

Randers Kommune har haft en vision om at øge antallet af cyklister i kommunen for at gøre transporten mere miljøvenlig, forbedre folkesundheden og begrænse trængslen. Derfor ansøgte kommunen i 2009 Cykelpuljen om midler til at gennemføre en række projekter.

Læs resten


Skriv en kommentar

Byrum til den nye Cityring

Byrum Nørrebros Runddel_Blog

COWI udarbejder forslag til alle Metroens 17 stationsforpladser i både Københavns og Frederiksberg Kommune. De nye Metroforpladser placeres alle i eksisterende byrum, som af gode grunde ikke er designet og planlagt til at rumme en Metrostation med alle de stationselementer, som nu engang følger med: elevatorer, trapper, ventilationer, cykelparkering m.v.

En af de største arkitektoniske udfordringer er at få de eksisterende byrum og deres funktioner til at indgå i en ny komposition sammen med de nye stationselementer, så byrummet atter fremstår helstøbt. Læs resten