City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Mangler du overblik over trafikanternes færden på byens pladser?

dokk1

I mange byer findes pladser, hvor mange trafikanter passerer eller opholder sig i et indviklet net af ruter. Det kan være vanskeligt at få et overblik over hvad der egentlig foregår, og at få isoleret de handlinger som af den ene eller anden grund findes uhensigtsmæssige. Vores værktøj Data From Sky vil i de fleste tilfælde kunne afdække, sortere og analysere alle bevægelser i et større område. Det kan derved give trafik- eller byplanlæggeren er rigtig godt udgangspunkt for at beslutte eventuelle tilretninger.

Figuren viser et område foran Dokk1 i Aarhus hvor vi har hjulpet Aarhus Kommune med at få overblik over cyklist- og fodgængerstrømme (grøn). Som figuren viser er der rigtig mange ruter igennem det analyserede område over en to timers periode. Læs resten


1 kommentar

ODEUM e-Plan bliver til COWI PLAN !

Logo_COWI_PLAN_Digitale_PlanværktøjerI løbet af 2019 bliver ODEUM e-Plan til COWI PLAN – en produktfamilie af webbaserede planværktøjer skræddersyet til produktion og formidling af digitale planer.

COWI var først med digitale planer i Danmark, og vi er nået langt med mange former for digitale planer og digital procesunderstøttelse. Nu har vi behov for at udvikle næste generation af vores digitale planværktøjer.

Vi glæder os derfor til at kunne præsentere vores nye løsninger på planområdet.
Udviklingen af den nye produktfamilie COWI PLAN sker i samarbejde med AKQA og Umbraco og bliver en samling af cloud baserede produkter i et fælles økosystem, bygget ovenpå Umbraco CMS platformen.

 – Umbraco er et open source .NET-baseret CMS system, med over 200.000 aktive brugere på verdensplan.
– AKQA er et digitalt bureau med over 2300 ansatte på verdensplan, hvilket giver større adgang til udvikling og bedre support.

De nuværende løsninger opgraderes til den nye platform!

Læs resten


Skriv en kommentar

Uheldsportalen – digitalisering af trafiksikkerhedsarbejdet

Logo_Front page_UheldsportalenCOWI har med Uheldsportalen digitaliseret trafiksikkerhedsarbejdet. Dermed er der taget et afgørende skridt mod at effektivisere arbejdsgange og udvide paletten af mulige analyseværktøjer. Med Uheldsportalen har videndelingen både internt i kommunen og mellem kommuner fået et markant løft. Der er ikke længere risiko for, at enkelte medarbejdere bliver en flaskehals i trafiksikkerhedsarbejdet, idet Uheldsportalen tillader let og sikker overdragelse – både i travle perioder og i situationer, hvor medarbejdere forlader organisationen. Uheldsportalen er meget andet og mere end simple krydstabuleringer af dataværdier som der ses i regnearksløsninger og dermed også et værktøj, der kan give kommunerne den nødvendige “muld” under neglene til at identificere trafiksikkerhedsproblemer. Desuden stiller Uheldsportalen et let tilgængeligt og overskueligt løsningskatalog til rådighed.

Uheldsportalen har nu været online i et år og mange kommuner har gjort brug af mulighederne med portalens mangeartede trafiksikkerhedsanalyser. De har fået et værktøj til at give bedre overblik over trafiksikkerhedsarbejdet. Uheldsportalen tillader ressourceoptimering, men er samtidig et værktøj, der breder viden om trafiksikkerheden i kommunen ud til flere medarbejdere. Det vil alt andet lige give kommunen luft til et større fokus på det forebyggende arbejde frem for analysearbejdet. Læs resten


Skriv en kommentar

Kører mere end 32.000 bilister virkelig over for rødt i Aarhus om dagen?

DataFromSky_1Det er der i hvert fald noget, der tyder på – og det er nok ikke kun en Aarhushistorie.

Vi har for Aarhus Kommune gennemført en stikprøveundersøgelse af omfanget af rødkørsler i “Nobelkrydset” mellem Nordre Ringgade og Randersvej/Nørreport.

I krydset findes alt, hvad en signalspecialist begærer: 32 signalgrupper, talrige separatreguleringer, 1-lys pile, og også Aarhus Letbane finder vej gennem krydset. Desværre findes samtidig netop dét, trafiksikkerhedseksperten frygter: Massevis af gul- og rødkørsler! Læs resten


Skriv en kommentar

Uheldsportalen imponerer igen med nye analysemuligheder

Logo_Front page_UheldsportalenStørre opdatering af Uheldsportalen

Uheldsportalen fortsætter udviklingen og er nu blevet et endnu bedre værktøj til kommunernes trafiksikkerhedsarbejde.

COWI har opdateret Uheldsportalen med en masse nye features. Denne artikel præsenterer et par stykker af de større ændringer. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI går i luften for at sikre skolevejen!

Englystskolen.pngI samarbejde med Vejle Kommune og Englystskolen i Børkop tester COWI over de kommende måneder et helt nyt koncept, hvor optagelser af morgentrafikken ved skolen er et centralt omdrejningspunkt.

Dronen gik i luften lige før påskeferien, en optagelse over 25 minutter før skolestart er grundlaget for at involvere skolen i at gennemføre et projekt med deltagelse af de ældste klasser. Eleverne får præsenteret sekvenser fra dronefilmen og vil igennem et undervisningsforløb arbejde med at analysere adfærden og komme med forslag til hvordan det er muligt at ændre på en konstateret adfærd, som åbenlyst er farlig eller uhensigtsmæssig.

Projektet afprøver nye muligheder for at koble “hårde data” med brugerinvolvering på en ny og anderledes måde. Projektet skal vise i hvilken grad det er muligt at involvere skoleelever i at arbejde med adfærd og trafiksikkerhed på grundlag af droneoptagelser.

Til oktober skal konkrete projekter udarbejdet af eleverne afprøves som middel til at sikre skolevejen for at undgå det sædvanlige kaos, der opstår hver eneste morgen, når børn ankommer i bil, på cykel og til fods.

Flere medier har vist interesse for projektet, blandt andre TVSyd har lavet nyhedsindslag over de seneste dage:

https://www.tvsyd.dk/nyheder/04-04-2018/1930/vejle-kommune-saetter-droner-ind-sikre-bedre-skoleveje?autoplay=1#player

 

Vil du vide mere?

Birger Villadsen, Specialist trafiksikkerhed og adfærd

bivi@cowi.dk

+45 56406371 / +45 24606371


Skriv en kommentar

Uheldsportalen er online i 10 kommuner

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette tilgangen til uheldsdata og for gøre det muligt for kommunerne at tilgå og analysere på uheldsdata på en nem, hurtig og flot måde.

Uheldsportalen har nu fire måneder plus det løse på bagen og vi siger velkommen til portalen til følgende kommuner: Billund, Randers, Ikast-Brande, Skive, Gladsaxe, Kolding, Frederiksberg, Fredericia og Viborg Kommuner.

Der er rigtig mange kommuner, som har set mulighederne med portalen og mange kommuner, der har fået en midlertidig adgang til at se portalen an inden de tager stilling. Vi oplever en stor interesse og er klar til at gøre plads til nye medlemmer af Uheldsportalens familie. v02_Uheldsportalen_favicon

Mulighederne for analyse af trafikulykker er også blevet flere og flottere, og den lette adgang til viden om trafiksikkerhed er blevet bedre med Uheldsportalens vidensbase.

Helt konkret kan Uheldsportalen nu hjælpe kommuner med
Læs resten


Skriv en kommentar

Uheldsportalen testet af tre kommuner – og begejstrer!

V04_DK_UHELDSPORTALEN_Traffic_Illustration_1920x1080_px_RITM0028937_grsi...

Uheldsportalen er et nyt analyseværktøj til kommunerne. COWI har udviklet Uheldsportalen for at lette adgangen til uheldsdata og gøre det muligt for kommunerne at tilgå uheldsdata på en let og intuitiv måde.

Som led i at bygge et godt analyseværktøj til kommunerne har Uheldsportalen været testet af tre kommuner. De tre kommuner har testet funktionalitet, brugervenlighed, overblik over data og anvendelig i den daglige forvaltning.

Konklusionen er klar: Uheldsportalen har begejstret og vil spare en kommune for mange timers arbejde årligt i fht. indhentning og bearbejdning af uheldsdata. Uheldsportalen vil lette en kommunes arbejde med uheldsdata og giver de trafiksikkerhedsansvarlige medarbejdere mulighed for hurtigt og enkelt at give svar på spørgsmål. Det kan være  politikere, borgere eller kolleger, der har spørgsmål om trafiksikkerhed, uheldsoplysninger, og hvordan det går med trafiksikkerheden i kommunen. Med Uheldsportalen kan der hurtigt svares på spørgsmål om udviklingen af personskader, udviklingen af trafikulykker med cyklister, antallet af trafikulykker på en nyligt ombygget vejstrækning eller et kryds og mange andre spørgsmål.

En kommune beskriver Uheldsportalen som “smart, overskuelig og lige til at gå til”.

En kommune understreger, at udviklingen af Uheldsportalen “får os til at klappe i vores små hænder”.

Udviklingen af Uheldsportalen fortsætter med mange gode input til nye muligheder fra de tre kommuner, men allerede nu kan Uheldsportalen meget.

Helt konkret kan Uheldsportalen bl.a.: Læs resten


Skriv en kommentar

Uheldsportalen – et nyt værktøj til kommunernes bekæmpelse af trafikulykker

Uheldsportalen_artikel1.JPG

Der breder sig en tendens. En negativ tendens, der påvirker os alle enten direkte, indirekte eller som noget vi måske gerne vil undgå at tage stilling til, fordi det i hvert fald ikke sker for os. Den negative tendens er, at der i disse år sker en stigning i antallet af trafikulykker efter mange års fald og positive toner fra kommunerne og generelt på landsplan. Værst af alt, så stiger alvorlighedsgraden i trafikulykkerne også, hvilket betyder at flere og flere personer kommer til skade i trafikken. Statistikken viser, at antallet af trafikulykker i 2016 er steget med 2% i forhold til 2015. Den beskedne stigning dækker over 19% flere dræbte, 1% flere alvorligt tilskadekomne og 4% flere lettere tilskadekomne [Kilde: VD].

Vi ligger stadig historisk lavt, men én trafikulykke og én personskade i trafikken er fortsat én for meget. Måske kender du nogle, der er blevet en del af denne trælse statistik. Måske kommer du til at kende nogle, der bliver en del af statistikken for 2017. Måske bliver du selv en del af statistikken. Det skal vi stadig arbejde for, at du ikke gør!

Og her spiller kommunernes trafiksikkerhedsarbejde en stor rolle.

COWI har sat Uheldsportalen på plakaten til årets Vejforum. Kom derfor forbi COWIs stand, se og hør resultatet af vores anstrengelser, det videre arbejde med portalløsningen og kom med på den trafiksikre vogn.

Vi ses på Vejforum.

Læs resten


Skriv en kommentar

Fuld fart på revision af digitale kommuneplaner

2_Digitalt_COWI_referencesystem-salgsblade_Digital_Kommuneplan_2017_Hade...

“Vi er i fuld gang med revision af digitale kommuneplaner”, fortæller Mikkel Kappel, som er ansvarlig for digitale planer i COWIs afdeling for By- og Trafikplanlægning.

Den tredje generation af digitale kommuneplaner har især fokus på den fuldt digitale plan. Den fuldt digitale plan kan defineres som den vedtagne plan + summen af tillæg. Det lyder måske basalt, men den fuldt digitale plan sikrer en mere effektiv og korrekt sagsbehandling og dermed færre fejl.

Læs mere i eksemplerne her i indlægget og tag endelig fat på os, hvis I ønsker at høre nærmere.

Læs resten