City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Droner monitorerer trafikken

Droner monitorerer trafikken_Geoforum_blog

Nye udfordringer kalder på nye løsninger. Det gælder også for de stigende trafikmængder på de danske veje. Det er ofte dyrt at udvide vejene eller at bygge helt nye. Ved at udnytte det eksisterende vejnet bedre kan der spares mange penge på udbygning af infrastruktur. Optimering af eksisterende infrastruktur kræver detaljeret viden om, hvor og hvornår problemerne opstår.

Anvendelse af droner til at monitorering af trafikken har mange fordele. Dronerne kan:

  • Opsættes fleksibelt og efter behov.
  • Observere mange veje og indviklede trafikstrømme samtidigt.
  • Optage en video, der kan bruges til trafiktællinger.
  • Spotte bilister eller hele trafikstrømme, der kører uhensigtsmæssigt.

Læs hele artiklen i den nye udgave af Geoforum.

Continue reading


Leave a comment

Planlæg og bestil jeres trafikdroneflyvninger for 2016 nu!

Dronoflyvning_blog

I 2015 optog vi næsten 300 timers film med vores trafikdrone – alt fra store fordelerringe og komplicerede signalkryds over motorvejsstrækninger og –kryds til skoleveje blev filmet. Sæsonen for 2016 går først i gang i marts/april, og da vejret har afgørende betydning for at kunne gennemføre flyvning, anbefaler vi, at flyvninger bestilles nu, så de kan blive udført bedst og hurtigst muligt.

COWIs trafikdrone er unik og flyver i op til 5 timer ad gangen. Det sikrer, at I ikke kun får et tilfældigt indblik i trafikkens afvikling over en kort periode, og at de optagne film kan anvendes som input til trafiktællinger og andre analyser, der kræver observation i længere tid.

Se eksempler på film optaget med dronen hér:

Continue reading


Leave a comment

Fremtidens skolevejsanalyser

I dag har COWI sammen med Aalborg Kommune holdt indlæg på Vejforum i Nyborg under overskriften “Hvordan gennemføres fremtidens skolevejsanalyse?”.

Som led i arbejdet med at gøre Aalborg til Danmarks mest trafiksikre skoleby, har Aalborg Kommune i samarbejde med COWI aktivt taget nye, innovative analyseredskaber i brug, så trafiksikkerhedsarbejdet ved kommunens skoler bl.a. tager udgangspunkt i elevernes oplevelser af trafikken og trafiksikkerheden set fra oven – helt bogstaveligt. Continue reading


Leave a comment

Skoletrafikken set fra oven

Droner i Aalborg_v4

Morgentrafikken omkring skolerne kan synes uoverskuelig. Børn, cykler, bildøre og travle forældre er en potentiel farlig cocktail. COWI har anvendt den nyeste teknologi til at belyse trafiksikkerheden omkring skolerne.

Med videooptagelser fra 30-40 m over morgentrafikken ved udvalgte skoler opnås et helt nyt billede på trafiksikkerheden i et lille lokalt område. Projektet er seneste skud på stammen i et større projekt, der skal være med til at skabe sikre skoleveje i Aalborg Kommune.

“Det er grundlæggende for projektet at tænke i innovative og anderledes løsninger, og her passer dronerne fint ind”, siger René Lund Hansen, der er civilingeniør i By- og Trafikplanlægning hos COWI.

Continue reading