City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Invitation til Gå hjem-møder om statens støtteordning til multifunktionelle jordfordelinger

heltzen-enge

Da danske kommuner i øjeblikket har stort fokus på muligheden for at få del i de midler til multifunktionelle jordfordelinger, som staten har afsat på finansloven for 2020, inviterer COWI hermed til Gå hjem-møder.

COWI har stor erfaring med udviklingen af det åbne land og den vigtige interessentinddragelse, når løsningerne skal tilgodese mange forskelligartede behov.

I samarbejde med SEGES inviterer vi derfor kommuner og forsyningsvirksomheder til Gå hjem-møder, der gennem indlæg og dialog har fokus på:
Læs resten


Skriv en kommentar

Klar til den nye planlov?

Pic_Den nye planlov

Den nye planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Den giver kommunerne øget råderum i deres fysiske planlægning, men også et større ansvar for at balancere forskellige hensyn.

Vækst og udvikling er blevet en del af formålsparagraffen. Det betyder, at vækst og udvikling skal være tydelige elementer i den afvejning af interesser, som kommunernes planlægning skal understøtte. COWI har lavet en kort folder, hvor vi giver en kort indføring i de vigtigste nye muligheder og krav.

Læs folderen her eller ved at klikke på billedet ovenfor.

Læs resten


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Nyt inspirationskatalog: Anvendelse af tomme grunde

Tomme_Grunde_Blog

En nedrevet butiksejendom er blevet til et nyt bytorv i Bindslev.

Med den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger fra 2010 og 2011 er der nedrevet ca. 3.500 skæmmende bygninger, mens ca. 1.325 er blevet istandsat i 39 kommuner.

COWI har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter(MBBL) udarbejdet et inspirationskatalog med mange gode eksempler på, hvordan tomme grunde kan bruges til nye anvendelser, der gavner det lokale miljø og sammenhold. Brugt på den rigtige strategiske måde, fx i forbindelse med områdefornyelse, kan de tomme grunde få stor betydning for lokalsamfundets udvikling og igangsættelse af en positiv udviklingsspiral.

Eksemplerne er mange, og omfatter bl.a. et stykke med grønt i Stokkemarke, et bytorv i Bindslev, en sognegård i Ullits, et kunstprojekt i Selde, en grøn forbindelse i Durup, og Mulighedernes Hus m.m. i Vestervig. Læs resten


Skriv en kommentar

Når planlægningen får prisen på jord til at stige

Ejendomspriser_ejendomsret

Aarhus Letbane, der er under anlæg, passerer gennem en række privatejede jorder ved Elev nord for Aarhus. Arealerne er udlagt til perspektivareal for byudvikling. Det vil sige, at jorderne på et tidspunkt forventes at overgå til byformål, men at der hverken er vedtaget kommuneplanrammer eller lokalplaner for området. Når jorder er udlagt som perspektivareal, er det altså svært at sige præcist, hvad der kommer og hvornår det kommer.

Aarhus Letbane eksproprierede jord til letbanen i 2013, og herved opstod en diskussion om, hvad der skulle gives i erstatning for den jord, der lå i perspektivarealet. Læs mere om, hvor meget letbanen påvirker erstatningen ved ekspropriation. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI udstiller på Dansk Arkitektur Center: Biogasanlæg – Arkitektur og Landskab

Biogas_blog

Projektet “Biogasanlæg – arkitektur og landskab” udstilles på Dansk Arkitektur Center (DAC) fra den 15. april 2012 kl. 14.00, hvor Miljøminister Ida Auken og Realdanias direktør Hans Peter Svendler m.fl. åbner udstillingen. Se mere her.

Biogas er et væsentligt bidrag til fremtidens energiforsyning, og det bliver derfor afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab tænkes sammen, når de kommende biogasanlæg placeres og udformes. Læs resten


Skriv en kommentar

Gå-hjem-møde om landbruget og kommuneplan 2013

Landskab - til bloggen

Mandag d. 10.12.2012 fra 15:00-17:00 inviterer vi kommunernes planlæggere til en gratis snak om jordbruget i kommuneplanlægningen. Vi vil gerne sætte fokus på de nye opgaver, som kommunerne lige nu arbejder med til Kommuneplan 2013 – herunder planlægning for særligt store husdyrbrug, biogasanlæg og særligt værdifulde landbrugsområder. Se invitationen her. MØDET ER DESVÆRRE AFLYST Læs resten