City Creators

A COWI blog about Urban Development


2 kommentarer

Hvad kan kunstig intelligens fortælle om udviklingen i Klitmøller?

Klitm├©ller_Denmark-2_original. Fotograf Mette Johnsen.jpgFotograf: Mette Johnsen

COWI er sammen med konsulent Rasmus Johnsen og forsker ved Aalborg universitet Rolf Lyneborg Lund gået i gang med et super spændende udviklingsprojekt: “Varme zoner på kanten af kongeriet”. Lige nu arbejder vi på at skabe et langt bedre fundament for at forstå og vurdere den udvikling, som finder sted i de landsbyer, som klarer sig godt, selvom de ligger langt væk fra de store byer. Vi kalder disse landsbyer for ”varme zoner”.

Afsættet er Klitmøller i Cold Hawaii i Thisted Kommune. Ved hjælp af kunstig intelligens anvendt på en meget stor mængde registerdata (fra 1980 til 2017) forsøger vi at afdække, hvad der gør den lille by til en mønsterbryder. Lykkes vi med denne del, kan vi anvende den viden, vi får, til at lade den kunstige intelligens lede efter landsbyer i resten af nationen, som udviser et lignende mønster, og dermed fremstille første version af et kort over varme zoner i Danmark.

cowork_klitmc3b8ller_fotograf-mette-johnsen.jpgFotograf: Mette Johnsen

Næste skridt består i et feltarbejde, hvor vi i første omgang dykker ned i tre af de varme zoner med henblik på at få mere detaljeret viden om disse landsbyer. Det, vi leder efter i den sammenhæng, er ligeledes mønstre og dermed ting, som går på tværs i de varme zoner. Den viden kan implementeres i den kunstige intelligens og dermed gøre den bedre til at pege på og – i yderste konsekvens – forudsige vækst i en landsby.

Lyder det vildt? Fortsættelse følger … Læs resten


Skriv en kommentar

Fra alle os på City Creators til alle jer: Tak for i år!

2017_blog

journalismfund.eu

Det har været fornøjeligt at bringe mange spændende nyheder om byudviklingen videre til alle jer. Vi kan med stolthed berette om, at flere milepæle er blevet nået i 2016. Traditionen tro gøres der årligt status her på redaktionen i City Creators.

I 2016 blev der publiceret ca. 1 indlæg om ugen, og bloggen havde knap 7.500 besøgende, der hver klikkede et par gange på siderne. Det svarer til, at der hver eneste dag blev foretaget ca. 40 klik på City Creators. Det skal ses i sammenhæng med den betydelige effekt, City Creators har haft  på de sociale medier, særligt LinkedIn. Knap 3.000 gange er indlæg blevet delt direkte fra bloggen og via LinkedIn – det svarer til, at hvert indlæg bliver delt af ca. 65 forskellige personer via LinkedIn.  City Creators er tilsyneladende så interessant at følge, at ca. 230 personer nu gerne vil modtage en email, når der sker nyt på bloggen.

Det er således med stolthed, at vi kan præsentere City Creators som et betydningsfuldt medie om byudvikling, der bliver set af rigtig mange personer. Vi vil naturligvis meget gerne høre jeres meninger, forslag til forbedringer mv. Skriv endelig til os! Læs resten


Skriv en kommentar

Jo – der ER styr på bevaringsværdige bygninger

Brug af COWI's app til SAVE-registrering af bygninger

“Der er ingen styr på bevaringsværdige bygninger” lød overskriften på dr.dk den 11. august. Men mange kommuner gør sig rent faktisk stor umage med at registrere bevaringsværdige bygninger og formidle resultaterne ud til offentligheden og COWI hjælper flere af landets kommuner med IT løsninger til netop dette formål.

COWI har udviklet en app, som er særligt indrettet til at foretage de såkaldte SAVE-registreringer af bygninger. Med app’en kan man via kort og GPS identificere de bygninger, der skal registreres, og derefter optage fotos samt karaktergive og beskrive bygningen i hht. SAVE-vejledningen. Den digitale registrering forkorter, forenkler og ensarter processen i forhold til den papirbaserede metode, som mange tidligere har anvendt.

Registreringsdata synkroniseres løbende til en central server og efter kvalitetssikring kan kommunerne selv publicere data over de bevaringsværdige bygninger. SAVE-registreringerne kan efterfølgende overføres til Slots- og Kulturstyrelsens centrale register over bevaringsværdige bygninger (fbb).

Vil du vide mere om digitale SAVE-registreringer så kontakt:

Thomas Jensen, Senior projektleder
toje@cowi.dk
+45 5640 7608


Skriv en kommentar

Skræddersyet studietur til nordtyske byer gav inspiration til udvikling af Fredericias bymidte

Studietur_Blog

I 2015 tog Fredericia Kommunes By- og  Teknikudvalg og Kultur- og Idrætsudvalg på studietur til tre nordtyske byer for at se på god bymidteudvikling og hente inspiration. Studieturen varede to dage med et tæt program. Programmet var tilrettelagt af COWI, der også stod for rejseledelse og afrapportering.

Planlægger Helle Neigaard, Fredericia Kommune, siger om udbyttet af studieturen og samarbejdet med COWI: “COWI kender Fredericia rigtig godt fra deres arbejde med detailhandelsanalyser, og ved hvad vi har fokus på. For os var det derfor et oplagt valg at COWI også arrangerede vores studietur. Turen havde det helt rigtige fokus i forhold til, hvordan man kan kombinere detailhandel med kultur og bylivsaktiviteter, hvilket vi gerne ville blive klogere på.Læs mere om de to dage her i indlægget og bliv inspireret.

Læs resten


Skriv en kommentar

Bynatur – Naturligvis: Tak for en vellykket dag

Foto: iStock

Foto: iStock

Tak til alle deltagere for gode pointer, spændende debatter og et positivt engagement på seminaret “Bynatur, naturligvis” torsdag d. 21. oktober på Godsbanen i Aarhus. En ekstra tak skal lyde til oplægsholderne.

  • Aalborg Kommune Biodiversitetsstrategi v/Anna Lise Fruelund (Aalborg Kommune)
  • Rethink Urban Habitat v/Morten DD Hansen (Naturhistorisk Museum)
  • Byen NYE v/ Marie Markmann (Tækker Group)
  • Godsbanen – eksisterende natur og byudvikling v/Morten DD Hansen (Naturhistorisk Museum)
  • Byudvikling og borgerinvolvering v/ Iben Randlev Hundebøl (Aarhus Kommune)
  • Den Grønne Kant v/ Dan Gabriel Jensen (COWI)

Via linket nedenfor kan du downloade de præsentationer, der blev vist på dagen, og du kan også gense dagens oplæg.
Bynatur – Naturligvis: Tak for sidst

Læs resten


Skriv en kommentar

Invitation til temadag: Bynatur, naturligvis

iStock_000015319850_Smal

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 10.00-14.30 inviterer COWI til temadag med fokus på bynatur som vores tids nye grønne trend. Hvilke fine eksempler har Danmark allerede på natur i byen, hvordan skaber vi attraktiv bynatur, og hvordan bevarer og udvikler vi den eksisterende bynatur samtidig med, at urbaniseringen buldrer derudaf? COWI indbyder til dialog, erfaringsudvekslinger og diskussion og præsenterer spændende indlæg som inspiration til kommende indsatser for bæredygtige og mere grønne byer. Hvert indlæg vil blive fulgt op af spørgsmål, som alle skal forholde sig til, så vi håber på engageret deltagelse hele dagen.

Se hele invitationene her.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder. Læs resten


Skriv en kommentar

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg

Fredensborg_SAVE

COWI har medvirket til at registrere og beskrive bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Fredensborg Kommune. Resultatet formidles på en webside der giver mulighed for at se såvel fotos som bygningsbeskrivelser af ca. 2.600 bygninger ligesom 20 udvalgte kulturmiljøer er beskrevet i ord og billeder.

Bygningsregistreringen er gennemført ved brug af COWIs iPad-løsning til digitale SAVE-registreringer som anvendes til lignende SAVE-registreringer i flere andre kommuner.

Læs resten


Skriv en kommentar

COWI kan bistå LAG bestyrelser med at udarbejde helhedsorienterede udviklingsplaner

LAG_blog

Der er fra By- Bolig- og Landdistriktsministeriets side lagt op til en omorganisering af arbejdet i de lokale aktionsgrupper (LAG). Det betyder bl.a. at LAG grupperne fra 2014 skal knyttes op til en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien er fundamentet for alle de lokale initiativer der iværksættes igennem den enkelte LAG geografi. Det er op til LAG bestyrelserne at få udarbejdet disse planer, men det kan være en indviklet proces at afse frivillige ressourcer til at gennemføre en sådan proces, og det kræver samtidig enighed om hvilken vej man ønsker at gå. Læs resten


Skriv en kommentar

Halsnæs Kommune registrerer bevaringsværdige bygninger

Halsnæs

Halsnæs Kommune registrerer bevaringsværdige bygninger i Frederiksværk og Hundested på iPad, og det er COWI der har leveret teknologien bag. Kommunen får også faglig sparring til selve bevaringsregistreringen samt et opstartskursus, hvor kommunens arkitekter er blevet introduceret til SAVE-metoden, og hvor der gennem en række prøveregistreringer blev fastlagt et fælles vurderingsniveau.

Se TV2 Lorrys indslag om projektet her: http://www.lorry.dk/artikel/178540?autoplay=1&video_id=82820 Læs resten