City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Store lokale forskelle i beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

COWI har undersøgt, hvor store andele af befolkningen, der er i beskæftigelse i de danske kommuner siden 2008. Der er differentieret efter borgernes køn og oprindelse.

Generelt har beskæftigelsesfrekvensen været faldende siden 2008, hvilket gælder for både mænd og kvinder.

I hele Danmark var beskæftigelsesfrekvensen i 2014 på 72 % og ses der på regionerne svinger frekvensen mellem 70 % i Region Nordjylland til 73 % i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper samt mellem kommunerne. Som eksempel (se kortet og grafen) er der ca. 10 procentpoint til forskel mellem nabokommunerne Holbæk og Frederikssund, hvor ikke-vestlige indvandrere i Frederikssund Kommune i markant højere grad er i beskæftigelse ift. Holbæk Kommune.

Du kan selv undersøge hvordan beskæftigelsesfrekvensen har udviklet sig for udvalgte befolkningsgrupper og kommuner ved at besøge vores demografiske vidensbank.

Læs resten af undersøgelsen her i blogindlægget. Continue reading


Leave a comment

COWI præsenterer ny online demografisk vidensbank

Demografisk vidensbank_blog

COWIs arbejdsgruppe bag Demografix befolkningsprognoser har lanceret et nyt værktøj, som er let tilgængeligt, nemt at anvende – og så er det tilmed gratis. Via den demografiske vidensbank vil vi løbende publicere spændende og relevante data om befolknings- og boligudvikling. Det sker via interaktive kort, hvor man selv kan vælge tidsperiode og variabler.

Det første interaktive kort viser den årlige befolkningsudvikling i procent i perioden 2008-2015. Hvis du klikker på kortet og vælger nogle af de andre år, er det meget tydeligt, at den store indvandring i 2015 er med til at farve landkortet grønt over store dele af landet.

Besøg vidensbanken her: COWIs vidensbank om Danmarks demografi

Continue reading


Leave a comment

Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg kommune

Photo taken: 01-07-2009

Aalborg Kommune har som mange andre kommuner landet over særlige udfordringer med henblik på at sikre, at gruppen af langtidsledige borgere kommer i beskæftigelse. For at imødegå de særlige udfordringer, som ikke mindst finanskrisen har medført for gruppen af langtidsledige borgere, har Aalborg Kommune bedt COWI om at gennemføre en analyse af de udfaldsramte dagpengemodtagere.

Formålet med analysen er at opnå et detaljeret billede af, hvad der kendetegner de ledige, der falder ud af dagpengesystemet i Aalborg Kommune og af, hvad der er de afgørende risikofaktorer for udfald af dagpengesystemet. Via analysens resultater har Aalborg kommune fået skabt et kvalificeret grundlag for målretning af det videre strategiske og handlingsorienterede arbejde med – og samarbejde om – Aalborg Kommunes dagpengemodtagere, så færre borgere mister dagpengeretten.

Analysens hovedkonklusioner er: Continue reading


Leave a comment

Bosætnings- og omdømmeanalyse i Høje-Taastrup Kommune

forside boligen familie i fløng

Høje-Taastrup Kommune har fokus på at styrke bosætningen i kommunen. Derfor ønskede kommunen et bedre overblik over beboersammensætningen i kommunen samt tilflyttere og pendleres syn på kommunen. De bad derfor COWI om at gennemføre en bosætnings- og omdømmeanalyse for at afdække beboersammensætningen samt potentialet for at tiltrække nye borgere.

Læs de spændende resultater her i indlægget og i nyheden på Høje-Taastrup Kommunes egen hjemmeside: “Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune, og hvordan tiltrækker vi flere borgere?” Continue reading


Leave a comment

Inspirationsmøde ved COWI Aarhus onsdag d. 11. juni: Flytteanalyser og bosætning

Byroller_750px

De overordnede betingelse for befolkningsudvikling er under forandring som følge af nye flyttemønstre og bosætningspræferencer. Byudviklingsprojekter giver mulighed for ny udvikling af en kommune idet de kan tiltrække nye borgere og virksomheder, eller skabe nye interne flyttemønstre, der frigør andre dele af boligmassen i kommunen.

På inspirationsmødet vil der blive holdt oplæg om generelle bosætnings- og flytteanalyser, eksempler på konkrete byudviklingsprojekter samt beregning af kommunaløkonomiske konsekvenser.

Link til invitation

Continue reading


Leave a comment

Milepæl: COWI laver nu befolkningsprognoser sammen med halvdelen af de danske kommuner

Demografix_blogen_4

De sidste 12 år har vi arbejdet med udvikling af befolkningsprognoser, og i dag fejrer vi kommune nr. 49. COWI hjælper nu halvdelen af de danske kommuner med at give svar på mange relevante spørgsmål om befolkningens udvikling. Det giver et stærk grundlag for at vurdere behovet for boligbyggeri, behovet for boligtyper, børneinstitutioner, uddannelsessteder og meget andet. Kortet viser, hvem vi udarbejder befolkningsprognoser for.

Vi fejrer dagen med den flotte “Smag-på-kommunerne-kage”. Continue reading


Leave a comment

Sådan får vi ledige i job på milliardbyggerierne

Building_blog

De kommende 10 år investeres ca. 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter som Femern Bælt, supersygehuse og jernbaner. Det er regeringens ønske, at danske lønmodtagere og samfundsøkonomien skal have størst mulig gavn af disse omfattende samfundsinvesteringer.

COWI har hjulpet ekspertudvalget med at udarbejde baggrundsrapporterne til undersøgelserne af arbejdskraftbehovet i forbindelse med de kommende store investeringer i infrastruktur. Udvalget offentliggjorde i fredags sin rapport og 12 konkrete anbefalinger. Læs mere om ekspertudvalgets rapport om infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- og kvalifikationsbehov rapport herContinue reading


Leave a comment

Befolkningsudvikling har stor betydning for kommunens udvikling

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Så er sæsonen for bolig- og befolkningsprognoser skudt i gang. COWIs specialister hjælper de næste måneder 44 af landets kommuner med en række forskellige befolkningsanalyser. Eksempelvis kan de give svar på, hvor der fødes flest børn, hvortil og hvorfra forskellige aldersgrupper flytter, hvor mange nyopførte boliger der er blevet tilflyttet, hvor store husstande der flytter ind i de nye boliger, samt hvor stor en andel af tilflytterne, der kommer fra andre kommuner.

Continue reading