City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

STYRK BUTIKSLIVET I BYMIDTEN 2017

styrk-butikslivet-2017

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører til et unikt kursusforløb, der løber fra marts til maj 2017.

Over tre kursusdage (27/3, 26/4 og 30/5) får I al den nyeste viden og alle redskaber til at lave en handlingsplan for handelslivet i jeres bymidte.
Faglige oplæg fra COWIs eksperter, eksterne oplægsholdere, videndeling med de andre deltagere samt rundvisninger i tre udvalgte byer giver den optimale ramme for arbejdet.

COWI har netop udgivet bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter. Her udfoldes de 12 indsatsområder, hvor I kan styrke jeres bymidte, gennem særligt udvalgte cases.  Bogen udgør det faglige fundament for kurset og udleveres til alle deltagere.

Jeres udbytte

 • Den nyeste viden om alle greb, der kan styrke bymidten og dens butiksliv
 • En handlingsplan, der prioriterer de vigtigste indsatser på tværs af 12 områder – fx udvikling af butiksudbuddet, samarbejde/organisering, markedsføring, parkering, opholdskvaliteter og events.
 • Fælles referencer og ejerskab på tværs af kommune og handelsliv – og dermed udgangspunkt for effektivt samarbejde om virkeliggørelsen af indsatserne
 • Masser af konkrete eksempler – hands on og nemt at implementere
 • Rundvisning i tre bymidter med relevante erfaringer og eksempler
 • Diskussioner og videndeling med egen gruppe og deltagere fra andre byer

Forløbet er et gennemprøvet koncept med gode resultater.

Se datoer og mere information her.

Tilmeldingsfrist 6. marts 2017 – NB! begrænset deltagerantal.

Continue reading


Leave a comment

64 idéer til mere cykling i Vejle præsenteres for alle interesserede

Cykel-event_Vejle2016.JPG

Den 9. november kl. 12.30-15.30 i Spinderihallerne i Vejle vil 64 projektgrupper fra fire forskellige gymnasiale uddannelser i Vejle præsentere deres oplæg til, hvordan flere hopper på cyklen i Vejle. Se invitationen her.

Præsentationen sker på en idéfestival i Spinderihallerne i Vejle, hvor der som afslutning på festivalen vil blive kåret tre vinderprojekter.

Alle interesserede er velkomne, og du har mulighed for at stemme på netop det projekt, du synes skal vinde.

Festivalen markerer afslutningen på et projektforløb over et par måneder, hvor projektgrupperne har arbejdet med teori og praksis omkring adfærdsændring mod mere cykling.

Der er ingen tvivl om, at festivalen vil præsentere idéer, du ikke har set før, så hvis du vil inspireres, så kig forbi den 9. november.

Continue reading


Leave a comment

Københavns Kommune og COWI inviterer til workshop: Fælles retningslinjer for VISSIM- simuleringer i Københavns Kommune

ptv-group_ptv-vissim_modelling-cyclists-city-of-copenhagen

I sidste uge holdt vi det årlige skandinaviske PTV brugergruppemøde. Her blev der inviteret til en workshop, der afholdes i samarbejde mellem Københavns Kommune og COWI med temaet ”Fælles retningslinjer for VISSIM- simuleringer i Københavns Kommune”.

Formålet med workshoppen er at gennemgå udkastet til retningslinjer for udarbejdelsen af VISSIM-modeller til kommunen, samt gennemgå de standardparametre som den fremtidige VISSIM Master Fil for København skal indeholde.

Workshoppen vil blive afholdt her:
Mandag d. 31. oktober 2016
Kl. 9.30 til 15.30

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13, 2300 København S

Deadline for tilmelding er Tirsdag d. 25. oktober til

Anders Torp Madsen, projektleder, signaloptimering, Københavns Kommune
cf5i@tmf.kk.dk
+45 3113 3188

Udkast til retningslinjer og Vissim Master Fil med standard parametre vil blive udsendt sammen med det endelig program for workshoppen Onsdag d. 26. oktober


Leave a comment

COWI inviterer: To spændende konferencer om udvikling af attraktive bymidter med levende handelsliv

konference-om-attraktive-bymidter_blogProgrammet er spækket med gode oplæg, og der bliver også tid til en målrettet rundvisning i bymidten og videndeling med de andre deltagere.

Målgruppen er politikere, erhvervskonsulenter, citychefer, byplanlæggere, detailhandlere, grundejere og alle andre med interesse i detailhandel og levende bymidter.

Roskilde 24.11.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Roskilde

Herning 01.12.2016: Læs programmet og indbydelsen for konferencen i Herning

Begge konferencer vil foregå fra 8.45-16.30.

COWI har det seneste år udarbejdet en ny bog, der fungerer som den store  “værktøjskasse” med cases, eksempler og idéer til udvikling af attraktive bymidter med et levende handelsliv.
Bogen udkommer på dagen, og alle deltagere modtager et eksemplar.

Continue reading


Leave a comment

Borgmester og programdirektør i Kulturhovedstad Aarhus 2017 til vellykket inspirationsseminar i COWI

Inspiration Seminar Aarhus

“Det bliver meget mere end en festuge x 52, når Aarhus bliver kulturhovedstad i 2017,” lød det bl.a. fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard på inspirationsseminaret i COWI Aarhus.

Som officiel partner på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 inviterede COWI Aarhus i slutningen af oktober kunder og medarbejdere indenfor til inspirationsseminar. Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard, var sammen med programdirektør for Kulturhovedstad Aarhus 2017, Juliana Engberg, sat stævne for at give deres bud på, hvad titlen som kulturhovedstad betyder for byen og hele Region Midt. Det er oplagt, at detailhandlen og turisterhvervene glæder sig, men hvordan påvirker det vores erhvervsliv? Læs mere om de to oplæg herunder. Continue reading


Leave a comment

Bynatur – Naturligvis: Tak for en vellykket dag

Foto: iStock

Foto: iStock

Tak til alle deltagere for gode pointer, spændende debatter og et positivt engagement på seminaret “Bynatur, naturligvis” torsdag d. 21. oktober på Godsbanen i Aarhus. En ekstra tak skal lyde til oplægsholderne.

 • Aalborg Kommune Biodiversitetsstrategi v/Anna Lise Fruelund (Aalborg Kommune)
 • Rethink Urban Habitat v/Morten DD Hansen (Naturhistorisk Museum)
 • Byen NYE v/ Marie Markmann (Tækker Group)
 • Godsbanen – eksisterende natur og byudvikling v/Morten DD Hansen (Naturhistorisk Museum)
 • Byudvikling og borgerinvolvering v/ Iben Randlev Hundebøl (Aarhus Kommune)
 • Den Grønne Kant v/ Dan Gabriel Jensen (COWI)

Via linket nedenfor kan du downloade de præsentationer, der blev vist på dagen, og du kan også gense dagens oplæg.
Bynatur – Naturligvis: Tak for sidst

Continue reading


Leave a comment

Nye muligheder med GIS og Kortlægning: COWI inviterer til Geodata-seminar i hele landet

Seminar om Geodata

COWI inviterer til Geodata seminarer, hvor vi præsenterer COWIs nyheder inden for Kortlægning & landmåling samt GIS & IT. Vi stiller skarpt på mulighederne med nye sensorer, samt levering og brug af resultaterne. Så kom og hør, hvor guldet ligger gemt, og bliv inspireret til, hvordan du kan grave det frem. Link til invitation.

Vi fortæller om anvendelse af:

 • Droner
 • Håndholdt laserscanning
 • 360 graders gadefotografering
 • WMS og luftfoto
 • GIS-strategi i kommuner
 • Nye forpligtigelser om vintervedligehold for grundejere

Continue reading


Leave a comment

Ses vi på Vejforum?

D

Onsdag og torsdag d. 3.-4. december mødes ca. 1.000 deltagere på årets Vejforum – den største konference rettet mod vejsektoren på dansk jord. COWI er selvfølgelig også med!

40 af COWIs specialister inden for hhv. projektering og drift af vejanlæg samt trafik- og mobilitetsplanlægning deltager. Vi vil være klar på en snak, hvad enten det er over frokosten, i foyeren eller på COWIs stand i sal H.

COWI bidrager med en række indlæg på konferencen, der dækker en bred vifte af de emner, vi arbejder med i det daglige. Det drejer sig bl.a. om… Continue reading


Leave a comment

Kom og hør om unges adfærd på Vejforum

GOODMOVE_Vejforum_blog

Helsingør Kommune, læringsbureauet Welearn og COWI har et spændende indlæg under sessionen ”Unge og adfærd” på Vejforum 2014, der afholdes på Nyborg Strand. I Aabenraa og Helsingør er der gennemført læringsforløb med unge på en række uddannelser.

Vi tager fat om emner som selvkontrol og indsigt i egen adfærd, som udgangspunkt for et læringsforløb, hvor vi over tid flytter de unges trafikvaner. Vi gør op med den forudindfattede holdning, at trafik ikke er et sexet emne og derfor ikke har plads hos de unge.

Continue reading