City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

UDSKUDT TIL 27. AUGUST – Webinar om grøn mobilitet med transportministeren

KOM OG OPLEV TRANSPORTMINISTEREN:

HVORDAN KAN INFRASTRUKTURPLANEN UNDERSTØTTE EN BÆREDYGTIG FREMTID?

Planen for Danmarks fremtidige infrastruktur er på vej: Netop nu forhandler transportministeren og
Folketingets partier de initiativer på plads, der skal styrke sammenhængskraften og væksten frem
mod 2035.

Men hvordan sikrer vi, at de massive investeringer i nye veje, broer, cykelstier med mere samtidig
bliver en motor for grøn omstilling? Potentialet er bestemt til stede. Klimapartnerskabet for bygge- og
anlægssektoren har estimeret, at grønne tiltag i anlægssektoren kan resultere i en mulig
CO2-reduktion på næsten 5 mio. tons i perioden 2023-2030.

Oplev transportminister Benny Engelbrecht til vores Green Hour webinar fredag den 27. august
kl. 8.00–9.00. Her fortæller han om sine ambitioner for den grønne mobilitet i Danmark – ud fra
udvalgte elementer af infrastrukturplanen.

Derefter diskuterer ministeren og resten af vores panel, hvordan infrastrukturplanens grønne
ambitioner kan blive til konkret virkelighed, så de nye veje, jernbaner og anden infrastruktur bliver
anlagt så grønt som muligt.


DELTAGERE

Benny Engelbrecht, transportminister
Anja Bach Eriksson, formand, M.J. Eriksson Holding A/S
Michael Knørr Skov, afdelingschef for By- og trafikplanlægning, COWI
Thor Möger Pedersen (moderator), direktør for grøn omstilling og bæredygtighed, COWI

Vi ser frem til en god debat, som du også selv kan deltage i undervejs.
Du kan tilmelde dig via linket nedenfor, senest den 26. august.

Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte:
Katrine Munch, email: kamc@cowi.com, tlf.: +45 56 40 53 57.

Green Hour er en serie af webinarer, hvor COWI kaster lys over samfundsaktuelle emner
inden for den grønne omstilling. Sammen med relevante aktører fra det offentlige og private
vil vi diskutere, hvordan vi sammen kan drive en bæredygtig udvikling og vækst i Danmark og
understøtte Danmarks position som grøn frontløber internationalt.


Leave a comment

Hvordan kan infrastrukturplanen understøtte en bæredygtig fremtid?

Kom og oplev transportministeren

Planen for Danmarks fremtidige infrastruktur er lige på trapperne: Netop nu forhandler transportministeren og Folketingets partier de initiativer på plads, der skal styrke sammenhængskraften og væksten frem mod 2035.

Men hvordan sikrer vi, at de massive investeringer i nye veje, broer, cykelstier med mere samtidig bliver en motor for grøn omstilling? Potentialet er bestemt til stede. Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har estimeret, at grønne tiltag i anlægssektoren kan resultere i en mulig CO₂-reduktion på næsten 5 mio. tons i perioden 2023-2030.

Continue reading


Leave a comment

National cykelrute 6 på Fyn ser frem til et ansigtsløft

5 fynske kommuner er gået sammen om at få styr på deres afmærkning af national cykelrute 6 (N6) på Fyn. Det giver sved på panden for COWI, der lige nu selv er hoppet på cyklen for at registrere den eksisterende afmærkning på ruten.

Med midler fra cykelpuljen har Odense, Middelfart, Nyborg, Nordfyns og Kerteminde Kommuner sat COWI i gang med at gennemgå afmærkningen af N6 på Fyn. Den nuværende afmærkning af cykelruten fremstår forsømt, uensartet og nogle steder mangelfuld. Formålet med projektet er derfor at få afmærket ruten efter gældende vejregler. En ensartet og tydelig skiltning skal være udgangspunktet for fremme af cykelturismen. Continue reading