City Creators

A COWI blog about Urban Development

Én revisor – to revisioner

Leave a comment

Header-blogVidste du, at der kan laves trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision af dit projekt på én gang – og endda af den samme revisor?

Når der planlægges nye veje og ændringer i eksisterende vejanlæg, er det som oftest en god idé at få tjekket om projektet er både trafiksikkert og tilgængeligt for alle. Det kan ske ved at få lavet henholdsvis en trafiksikkerhedsrevision af en trafiksikkerhedsrevisor og en tilgængelighedsrevision af en tilgængelighedsrevisor.

Hos COWI kan vi tilbyde, at det er den samme revisor, der gennemfører både trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisionen, hvilket især for mindre projekter har en række fordele. Når det er den samme revisor, der udfører begge typer af revisioner, er det muligt at spare tid (og dermed penge), da der kun er én revisor, der skal orientere sig i projektmaterialet og evt. besigtige området.

Trafiksikkerhedsrevisioner gennemføres efter principperne i Håndbog for Trafiksikkerhed, og på samme måde gennemføres tilgængelighedsrevisioner med baggrund i principperne fra håndbogen Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelighed. I forbindelse med revisioner kan det ske, at der er uoverensstemmelse mellem de angivne problemer og bemærkninger, i forhold til hvordan man skaber et trafiksikkert og tilgængeligt projekt.

Det kan derfor betyde, at der kan være divergerende anbefalinger i de to revisioner. Ved at benytte den samme revisor, giver det revisoren mulighed for konkret at påpege, hvor bygherre skal træffe et valg. Bygherre kan derved træffe et oplyst valg, frem for at vælge en løsning uden at kende konsekvenserne på tværs af trafiksikkerhed og tilgængelighed. Det kan f.eks. være at den oplagte trafiksikkerhedsløsning, vil betyde forringet tilgængelighed for en eller flere brugergrupper. Her har revisor mulighed for at agere som sparring, komme med en anbefaling eller forsøge at se på alternative ruter, for de brugere, der bliver berørt.

På de store eller mere komplekse projekter anbefaler vi dog, at der benyttes to forskellige revisorer, da der her er større behov for, at revisor kan fokusere målrettet på en trafiksikkerhed eller tilgængelighed i den aktuelle revision. Til gengæld går vores revisorer gerne i efterfølgende dialog med hinanden og med bygherre, når der skal træffes beslutninger om, hvilke løsninger der skal implementeres i projektet, ligesom de gerne vil være med til at overveje om der er alternative udformninger eller ruter.

Både trafiksikkerhedsrevisioner og tilgængelighedsrevisioner kan gennemføres på fem trin, alt efter om der er tale om forprojekt/plan og ideoplæg, skitseprojekt, detailprojekt, ibrugtagning eller overvågning. Vores revisorer gennemfører revisioner på alle fem trin.

Skal vi også hjælpe dig med at sikre både trafiksikkerheden og tilgængeligheden i dit projekt? Så tøv ikke med at kontakte os. Hos COWI har vi otte medarbejder, der er certificerede som både trafiksikkerhedsrevisorer og tilgængelighedsrevisorer.

Kontakt:

Marie Kjellerup Thesbjerg / COWI

Tlf. 2615 3272 / E-mail: mktg@cowi.com

Martin Koue / COWI

Tlf. 5640 6643 / E-mail: mrke@cowi.com

Leave a Reply