City Creators

A COWI blog about Urban Development

Er der behov for kommunale strategier omkring udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler?

Leave a comment

ladeinfrastruktur

Det afhænger helt af, hvorvidt den grønne omstilling i transporten vedrører kommunen eller ej. Partnerskabet, Gate 21 mener, at der er et behov og har derfor bedt COWI assistere med at udarbejde et grundlag for en generel anvendelig strategi for udbygning af ladeinfrastrukturen, som kan tilpasses lokalt i kommunerne.

Formålet med en strategi for elbiler og ladeinfrastrtukturen er selvsagt at styrke kommunernes beslutningsgrundlag og kommunikationen i forhold til det politiske niveau. Men et strategisk arbejde er mere end det. Det kan i høj grad synliggøre nuværende muligheder og skabe stor signalværdi, som ikke mindst forventningsafstemmer med borgere, interessenter og aktører i forhold til roller og ansvar for optimering af den grønne omstilling af personbilstransporten.

I forhold til klimaspørgsmålet og 70%-målet er det efterhånden en kendt sag, at der i øjeblikket kun findes kendte løsninger til at nå de 60% på tværs af alle sektorer. Endnu vigtigere er det, at en 60% reduktion kun nås, hvis der allerede i dag sættes fut under implementeringssporet og det gælder især udrulning af konkrete initiativer i transportsektoren.

Det er derfor vores overbevisning, at der skal gøres en større og hurtigere indsats for at “implementere” og gøre elbilen levedygtig, for elbilen har uomtvisteligt en stor rolle i morgendagens mobilitetsbillede og dermed i planlægningen.

Her kommer den strategiske tilgang til arbejdet ind i billedet i forhold til, at de konkrete målsætninger – fastsat strategisk – også adresserer nødvendigheden af handlinger. I en politisk styret organisation er det alt andet lige lettere at sætte nogle skibe i søen, når strategien er på plads og den politiske forankring er skabt – og det er der i høj grad behov for.

Der er f.eks. behov for omfattende udrulning af ladeinfrastruktur over de kommende år. Her er det vigtigt, at det gennemtænkes og planlægges nøje, så ladeinfrastrukturen passer til elbilernes gradvise større og større andel af bilparken. Herved sikres det, at der kan skabes sammenhæng mellem kapacitet og effekt og at dette sættes i forhold til tid og sted. En planlægning som kommunerne i høj grad kan medvirke til at sikre.

I projektet for Gate 21 afdækkes de nuværende tekniske, planlægningsmæssige og økonomiske forudsætninger samt rammebetingelser for at udforme en generel kommunal strategi. Strategien krydres desuden med en kortlægning af branchens forventninger til den teknologiske og markedsmæssige udvikling på området bl.a. gennem en væsentlig grad af interessentinddragelse i forbindelse med analyserne. I processen for udarbejdelse af strategien opstilles et idékatalog, med angivelse af potentialer og barrierer. Desuden vil den indeholde konkrete anvisninger på tiltag, som kommunerne kan implementere for at fremme elbiler og for at sikre en udbygning af ladeinfrastrukturen.

En sidegevinst ved at sætte gang i implementeringen er, at nye ideer opstår og de første sten på udviklingssporets sti lægges. Dette er basis for at arbejde videre med og kunne udvikle området, så sektoren også her bidrager med at nå de sidste 10% CO₂-reduktion.

Har du behov for hjælp til at komme videre med det strategiske arbejde for at fremme elbiler, eller er du blevet nysgerrig efter mere information, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

 

Carsten Krogh
Projektleder
ckjn@cow.com
56 40 47 13

 

Thomas Rosenørn-Dohn
Specialist
thrd@cowi.com
56 40 30 97

 

Leave a Reply