City Creators

A COWI blog about Urban Development

Sikken voldsom trængsel og alarm!

Leave a comment

fremkommelighedsindex

Denne kendte julesang har sin faste plads i de danske sanghæfter, der findes frem i disse uger. Sangen handler om den særlige travlhed, der er i dagene op til jul.

Desværre er trængsel på vejene ikke kun et julefænomen, men efterhånden en præmis i store dele af Danmark. Den danske bilpark vokser, og danskerne kører mere og mere. Det betyder, at presset på vejene stiger, og at trængslen på vejene breder sig – både til flere steder og over længere perioder af døgnet.

Men hvad koster trængslen på vejene? Hvordan udvikler den sig måned for måned og år for år? Hvor skal vi fokusere indsatsen for at komme trængslen til livs, og hvordan kan vi transportere os mere grønt og effektivt i fremtiden som et virkemiddel mod trængsel?

At svare på spørgsmålene kræver indsigt, og indsigt kræver data om trafikken. Ikke bare trafikmængder, men både information om rejsetider, transportbehov, turmønstre og meget, meget mere. Dette er især tilfældet, når trængselspletterne og de mulige løsninger skal findes, hvad enten disse skal fokuseres på udbygninger og optimeringer – eller på, hvordan alternative transportformer skal tænkes ind i den samlede grønne mobilitet.

Mange af svarene kan COWI finde med baggrund i berigede GPS-data fra de mere end 100.000 køretøjer på vejene i Danmark, som leverer anonymiserede data til COWIs portefølje af trafikdataløsninger.

Specifikt for trængsel indsamles store mængder data, som allerede nu anvendes til at foretage meget detaljerede, præcise og pålidelige opgørelser over fremkommeligheden på vejnettet, hvad enten der er brug for et øjebliksbillede eller en overvågning af udviklingen over tid.

Figuren viser en beregning af et fremkommelighedsindeks for samtlige veje i en dansk kommune på hverdage i tidsrummet 05 – 20. Et fremkommelighedsindeks på 100 svarer til fri fremkommelighed, mens et lavere indeks betyder, at trafikken påvirkes til at færdes med lavere hastighed. Dette er især tilfældet omkring spidsperioderne, hvor trængsel er årsagen.

 

Vil du vide mere?

Jonas Olesen
JOOL@cowi.com
+45 2179 8862

Kirsten Byg Jørgensen
KBJN@cowi.com
+45 5640 1843

Liv Marbjerg
LEFR@cowi.com
+45 5640 2885

Dan Nissen
DANN@cowi.com
+45 5640 7684

 

Denne artikel er én af mange i en serie om anvendelsesmulighederne for de nye GPS-baserede trafikdata, COWI tilbyder i samarbejde med vores partner, Connected Cars.

Se de øvrige artikler her:

COWI og Connected Cars indgår samarbejdsaftale

Inspirationsmøder om berigede GPS-data og modeller

Inspirationsmøder om data og modeller i den grønne trafikomstilling

Hvor mange biler kunne være elbiler i din kommune?

Turdata og O/D-analyse med GPS-data

Hvordan er vejret på vejene?

Leave a Reply