City Creators

A COWI blog about Urban Development

Uheldsportalen udvikler sig

Leave a comment

Logo_Front page_Uheldsportalen

Uheldsportalen fylder 2 år. Der er nu 25 kommuner, der fejrer med os. De 25 kommuner er dermed ikke længere begrænset af hjemmebyggede regneark, tidskrævende GIS-analyser eller usikkerhed om data. Uheldsportalen har stået garant for det grundlæggende analysearbejde. Kommunerne har opnået ressourceoptimering og en væsentlig effektivisering af trafiksikkerhedsarbejdet herunder øget overblikket over kommunens trafikulykker. Desuden er arbejdet med historiske trafikulykker nu lige til at gå til ved skiftende medarbejdere med ansvarsområdet og arbejdet kan deles ud på flere medarbejdere.

COWI har ved hjælp af Uheldsportalen kunne tilbyde disse 25 kommuner tidsbesparelser, når vi udfører trafiksikkerhedsopgaver for kommunen og dermed bedre og mere effektiv rådgivning. Kort sagt har vi kunne tilbyde kommunerne mere for pengene, når vi har haft mulighed for at gøre brug af Uheldsportalen i trafiksikkerhedsarbejdet.

Uheldsportalen er attraktiv

Uheldsportalen er et attraktivt værktøj, når vi kigger på den online statistik.

Uheldsportalen har i 2019 ved udgangen af september haft godt 4.000 sidevisninger heraf er knap 3.000 unikke besøgende. Det er selvfølgelig en grov antagelse at hver kommune har besøgt Uheldsportalen cirka en gang om dagen, fordi statistikken både indeholder klik på forsiden og at vi jo godt ved at arbejdet med trafiksikkerhed falder i perioder og ikke alle kommuner er lige aktive. Men vi ved også, at kommunerne nu har mulighed for at søge oplysninger om trafikulykker på konkrete lokaliteter i forbindelse med enkeltsagsbehandlingen og ved borgerhenvendelser. Her er Uheldsportalen lige til at benytte og giver en hurtig indsigt og et godt overblik. Så det daglige besøg er alligevel måske ikke helt skævt fremover.

Uheldsportalens årsrapport-menu er kommunernes klare favorit med 1.100 visninger i 2019 indtil videre. Det er en fjerdedel af al trafik på Uheldsportalen og brugerne er på denne menu gennemsnitsmæssigt i 1½ minut.

Kommunerne er også glade for Uheldsportalens menu Uheldsanalyse, hvor det er muligt selv at bygge grafer, se trafikulykker på kort, hente oplysninger om den enkelte trafikulykke på kortet, gøre brug af portalens kollisionsdiagramoptegner og printe grundrapporter. Denne menu står for knap 900 visninger i 2019 indtil videre. Det er cirka en femtedel af al trafik. Brugernes gennemsnitlige tid i menuen er godt 5 minutter.

diagram1

Af Uheldsportalens 10 temaanalyser er temaanalysen om trafikulykker med cykler og knallerter mest populær.

Uheldsportalens Vidensbase er en artikelbaseret oversigt og søgemaskine med gode råd, anbefalinger, bestemmelser og kilder på god trafiksikkerhedsviden. Vidensbase har haft cirka 400 besøgende, hvor artiklen om “2-minus-1 veje” er den mest populære. Vidensbasen indeholder foruden anbefalinger fra vejregler, fagtekster, metoder og andre trafiksikkerhedspublikationer også en lang række erfaringer fra COWIs trafiksikkerhedseksperter. Det er sådan set helt gratis rådgivning men samtidig også en effektivisering af kommunemedarbejderens tid til søgning efter viden i vejreglerne mv.

I de kommende år vil vi arbejde på at gøre Uheldsportalen til et endnu stærkere værktøj uden at vi af den grund hæver prisen for at få adgang. Tværtimod har vi lige sænket priserne igen. Og pengene bruges på udvikling af værktøjet.

Vil du gerne være med på Uheldsportalen (www.uheldsportalen.dk), så kontakt:

Thomas Rud (tsrd@cowi.dk).


Uheldsportalen – Kort fortalt  

Uheldsportalen er i dag et værktøj med følgende fordele – kort fortalt:

 • Data er altid online og opdateret
 • Ingen flaskehalsproblemer med enkeltmedarbejdere
 • Ingen usikre hjemmebyggede regnearksløsninger
 • Integration mellem data og kortvisning
 • Ressourceoptimering
 • Entydighed og overblik
 • Løsninger frem for analyser
 • Trafiksikkerhed inddrages mere i den daglige forvaltning
 • Videndeling internt i kommunen og mellem kommuner

De værdifulde værktøjer er følgende:

 • Årsrapport for hele kommunen, for et brugerdefineret geografisk område eller for et tema som fx cykelulykker
 • Vælg trafikulykker på kort – frihåndsudpegning og ud fra faste polygoner som f.eks. lokalsamfund
 • Ulykkeskoncentrationer på kort
 • Brugerdefineret grafbygger med år og dato som periodevalg
 • Afgrænsningsfiltre og seriefiltre inkl. kortintegration og -visning
 • Temaanalyser (10 temaer)
 • Kollisionsdiagramoptegner (gem diagrammer og importer udarbejdede diagrammer til viderebearbejdning)
 • Vidensbase med ca. 100 artikler
 • Rådata for hver ulykke, datasættet og afgrænset datasæt
 • Sortpletscreening (kryds og strækning)
 • Grå strækninger
 • Grundrapporter
 • Før- og efteranalyser (evalueringer)
 • Kryds- og strækningsanalyser (hurtigt og nemt)
 • DDG (Danmarks Digitale Gadefotos) – Brug af kommunens licens

Leave a Reply