City Creators

A COWI blog about Urban Development

Mobilitetsspillet markerede startskuddet for Billund Kommunes mobilitetsplan

Leave a comment

Mobilitetsspil_FotostribeMobilitetsspillet skabte rammerne for en dag i mobilitetens tegn hos Billund Kommune. Det blev en lærerig dag, der sikrede en fælles platform for det kommende arbejde med mobilitet.

Et kig i værktøjskassen og et fælles mobilitetssprog

Et fælles mobilitetssprog, en bredere viden om mobilitetens værktøjskasse og en prioritering af konkrete mobilitetsindsatser i Billund – det er i grove træk udbyttet fra en dag i mobilitetens tegn.

Billund Kommune havde inviteret COWI på besøg for at spille Mobilitetsspillet med både forvaltning og politikere. Formålet var at sætte mobilitet på dagsordenen i kommunen og skabe et solidt grundlag for det kommende arbejde med en mobilitetsplan for Billund.

Mobilitetsspillet er et dialog- og prioriteringsværktøj, der kan bruges som springbræt til at drøfte mobilitet. Mobilitetsspillet er udviklet af COWI, der tager spillet under armen, og kommer ud til kommuner og virksomheder og spiller. COWI introducerer mobilitetsbegrebet, sætter rammen for spillet og leder deltagerne sikkert gennem processen. Udbyttet er et fælles mobilitetssprog, en bredere viden om mobilitetens værktøjskasse samt en prioritering af konkrete mobilitetsindsatser.

“Med udgangspunkt i at mobilitetsplanlægning er et bredt og kompliceret planlægningsfelt, var det tydeligt at mobilitetsspillet gav vores politikere en fælles forståelse af hvad mobilitetsplanlægningen er og hvilke værktøjer og muligheder der ligger i denne planlægning”.

Karen Margrethe Høj Madsen | Områdechef for By og Plan, Billund Kommune

Fra dyb koncentration til livlig dialog

Der blev spillet af to omgange i Billund. Om formiddagen var det medarbejdere og afdelingsledere fra forskellige afdelinger i kommunen, der sørgede for at varme sæderne op ved de fire spilleborde. Om eftermiddagen tog politikere fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget over, og spillede sig frem til deres bud på konkrete mobilitetsinitiativer, der skal arbejdes videre med. Det blev en dag med dyb koncentration og livlig dialog.

Rent praktisk blev deltagerne fordelt med fire deltagere ved hvert spillebord. De blev hver især udstyret med beskrivelser af over 100 forskellige værktøjer og initiativer fra mobilitetens værktøjskasse. I dyb koncentration gennemgik og udvalgte de enkelte deltagere de initiativer, som de syntes var de vigtigste/mest spændende/fremsynede eller noget helt fjerde. Da deltagerne efterfølgende blev bedt om at argumentere for deres valg, og dernæst i fællesskab pege på de initiativer og værktøjer, der skulle prioriteres, opstod der en livlig dialog ved bordene. Alle havde noget på hjerte og engagementet var højt.

Efter 2 timer kunne hvert spillebord præsentere de vigtigste mobilitetsinitiativer fra deres snak. Initiativer som gennem spillet var blevet prioriteret af henholdsvis forvaltning og politikere.

“Mobilitetspillet satte rammerne for nogle interessante diskussioner, der både viste de faglige og politiske uenigheder, men også viste ønsket om at skabe kompromiser…  Spillet har ligeledes vist sig at være et godt redskab til at strukturere de input der kommer, når man inddrager politikere og en bred vifte af forvaltninger. Metoden og resultaterne har vist sig så interessante at vi også ønsker at benytte Mobilitetspillet til et borgermøde med ca. 80 borgere og interessenter”.

Karen Margrethe Høj Madsen | Områdechef for By og Plan, Billund Kommune

Borgerne skal også på banen

De er ikke færdige med at spille Mobilitetspil i Billund. Fremtidsplanerne er at invitere borgerne ind til en dag i mobilitetens tegn i slutningen af oktober. Formålet er at få borgernes syn på, hvordan kommunen skal arbejde med mobilitet, men også at give dem et dybere indblik i den værktøjskasse, der er til rådighed, når kommunen skal prioritere. Vi glæder os meget til at komme forbi og spille igen.

Vil du vide mere?

Majken Kobbelgaard Andersen

E-mail: mnae@cowi.com

Telefon: 5640 6358

Mobilitetsspil_Grafik_HvidBaggrund_2019

Leave a Reply