City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvad kan kunstig intelligens fortælle om udviklingen i Klitmøller?

2 Comments

Klitm├©ller_Denmark-2_original. Fotograf Mette Johnsen.jpgFotograf: Mette Johnsen

COWI er sammen med konsulent Rasmus Johnsen og forsker ved Aalborg universitet Rolf Lyneborg Lund gået i gang med et super spændende udviklingsprojekt: “Varme zoner på kanten af kongeriet”. Lige nu arbejder vi på at skabe et langt bedre fundament for at forstå og vurdere den udvikling, som finder sted i de landsbyer, som klarer sig godt, selvom de ligger langt væk fra de store byer. Vi kalder disse landsbyer for ”varme zoner”.

Afsættet er Klitmøller i Cold Hawaii i Thisted Kommune. Ved hjælp af kunstig intelligens anvendt på en meget stor mængde registerdata (fra 1980 til 2017) forsøger vi at afdække, hvad der gør den lille by til en mønsterbryder. Lykkes vi med denne del, kan vi anvende den viden, vi får, til at lade den kunstige intelligens lede efter landsbyer i resten af nationen, som udviser et lignende mønster, og dermed fremstille første version af et kort over varme zoner i Danmark.

cowork_klitmc3b8ller_fotograf-mette-johnsen.jpgFotograf: Mette Johnsen

Næste skridt består i et feltarbejde, hvor vi i første omgang dykker ned i tre af de varme zoner med henblik på at få mere detaljeret viden om disse landsbyer. Det, vi leder efter i den sammenhæng, er ligeledes mønstre og dermed ting, som går på tværs i de varme zoner. Den viden kan implementeres i den kunstige intelligens og dermed gøre den bedre til at pege på og – i yderste konsekvens – forudsige vækst i en landsby.

Lyder det vildt? Fortsættelse følger … Projektet gennemføres i samarbejde med Thy Erhvervsforum og er støttet af Landdistriktspuljen. Målgruppen er potentielle lokale og regionale investorer og projektudviklere, kommuner, erhvervsfremmeforeninger m.fl.

Loppemarked på en varm sommerdag LOPPEMARKED COWORK KLITMØLLEFotograf: Mette Johnsen

Nysgerrig på at høre mere?

Kontakt:

Anne Katrine Hornemann
Bystrategisk rådgiver & markedsudvikler
akhn@cowi.com
tlf 41 76 11 24

Emma Lorenzen
Arkitekt og byplanlægger
emlo@cowi.com
tlf 56 40 46 24

2 thoughts on “Hvad kan kunstig intelligens fortælle om udviklingen i Klitmøller?

  1. Super spændende projekt! Er jeres trawling af data vha AI baseret på nogle konkrete hypoteser eller er det rent eksplorativt? Glæder mig virkelig til at høre om jeres (foreløbige) resultater. God arbejdslyst 😊

  2. Hej Martin. Det er i virkeligheden hverken eller. Data benchmarks er sat efter konkrete ideer om, hvad der indikerer vækst i et lokalsamfund og hvordan vi forstår både økonomisk og social fremgang, men selve algoritmen er baseret på mere induktivt eksplorative analser, hvor vi lader dataen fortælle os, hvilke kombinationer af data der skal til for, at vi oplever en fremgang. Mvh Emma Lorenzen

Leave a Reply