City Creators

A COWI blog about Urban Development

Mere trafiksikkerhed i Norge med hjælp fra Danmark

Leave a comment

IMG_0871

Arbejdet med opsætning af støjskærm pågår bagved autoværnet. Trafikken kører dobbeltrettet i sydgående spor imens autoværn i vestsiden opsættes.

Der er rivende udvikling i den norske transportsektor og den norske stat har planer om flere hundrede kilometer nye motorveje. Det statslige selskab der står for dette arbejde – Nye Veier – har målsætning om at finde mere effektive løsninger til anlæg af disse veje i det kuperede norske landskab.

COWI er et af fem firmaer, der har haft en rammeaftale med Nye Veier om trafiksikkerhedsrevision og risikovurderinger. Under rammeaftalen har vi lavet trafiksikkerhedsrevision af den ca. 20 km lange vej mellem Trondheim og Værnes lufthavn, som skal opgraderes til en motorvej. En anden opgave var en vurdering af konsekvenserne, hvis det norske Storting vælger at tillade hastighedsgrænser på 120 km/t på de norske motorveje i stedet for den nuværende grænse på 110 km/t. Ved et litteraturstudium bl.a. baseret på erfaringerne fra 130 km/t på motorveje i Danmark og 120 km/t i Sverige er det beregnet hvor stor en stigning i antal personskadeulykker dette ville kunne føre til samt hvad der skal til for at minimere disse konsekvenser. En stor del af opgaverne er udført af danske trafiksikkerhedsrevisorer, da COWI Norge kun har få uddannede revisorer.

Allerede nu anlægger Statens vegvesen nye motorveje og disse skal trafiksikkerhedsrevideres på 4 trin. Også her har COWI rammeaftale for at udføre trafiksikkerhedsrevisioner. I løbet af vinteren er der skrevet rapport for trin 4 revision (før åbning) af en 8 km motorvej syd for Trondheim. Motorvejen blev åbnet i 3 faser, så der blev lavet tre besigtigelser og tre rapporter i dagene op til åbningerne. Det var en vanskelig proces da entreprenøren var bagud og lavede de sidste autoværn og afstribning lige op til åbningen. Herudover var der så meget sne at vejafmærkningen var svær at se. De sidste besigtigelser blev derfor lavet tidlig morgen inden åbningen. Til sommer laves trin 5 revision forhåbentlig af det helt færdige anlæg. COWI Danmark hjælper kollegaerne i Trondheim med denne opgave. Dette kræver et godt kendskab til de norske vejregel Håndbøger som er på flere punkter forskellige fra de danske. Herudover er forskelle sprog en udfordring, idet kunderne kræver norsk bokmål som skriftsprog – dette klares ved godt samarbejde med nordmændene med gode resultater som følge.

Pga. udfordringer med kuperet landskab, et stort antal tunneller og broer søger bygherre ofte om dispensation fra håndbøgerne – såkaldte ”fravik”. Disse fravik gælder typisk valg af lavere radius i kurver og højere gradient end foreskrevet, men ofte ønskes også smallere tværsnit for at spare penge – og det er mange penge at spare. Enkelte fravik kan accepteres trafiksikkerhedsmæssigt, men vælges generelt for skarpe kurver, for store stigninger eller en kombination heraf vil det gå ud over trafiksikkerheden. Derfor må trafiksikkerhedsrevisor ofte foreslå lavere hastighedsgrænse eller lignende realistiske forslag. At foreslå udretning af kurver vil være meget omkostningstungt og derfor ikke realistisk. Større effektivitet skal ikke gå udover trafikanterne og deres trafiksikkerhed.

Målsætningen i den norske Transportplan er at al stigning i trafik skal ske ved gang, cykling eller kollektiv trafik. I Trondheim anvendes bompenge til at finansiere etablering af busbaner på indfaldsveje og større centrumgader med 4 kørebaner og i Bergen undersøges konsekvenserne af at benytte et spor i hver retning på 4-sporede veje til kollektivtrafik inkl. taxa og evt. til lastbiler og biler med to personer eller flere. Også her hjælper COWI Danmark med spørgsmål vedrørende trafiksikkerhed.

Vil du vide mere?

Lárus Ágústsson

mail: laag@cowi.com

tlf: +45 5640 2998

Leave a Reply