City Creators

A COWI blog about Urban Development

Mangler du overblik over trafikanternes færden på byens pladser?

Leave a comment

dokk1

I mange byer findes pladser, hvor mange trafikanter passerer eller opholder sig i et indviklet net af ruter. Det kan være vanskeligt at få et overblik over hvad der egentlig foregår, og at få isoleret de handlinger som af den ene eller anden grund findes uhensigtsmæssige. Vores værktøj Data From Sky vil i de fleste tilfælde kunne afdække, sortere og analysere alle bevægelser i et større område. Det kan derved give trafik- eller byplanlæggeren er rigtig godt udgangspunkt for at beslutte eventuelle tilretninger.

Figuren viser et område foran Dokk1 i Aarhus hvor vi har hjulpet Aarhus Kommune med at få overblik over cyklist- og fodgængerstrømme (grøn). Som figuren viser er der rigtig mange ruter igennem det analyserede område over en to timers periode.

Efter at have dannet os et overblik over de forskellige strømme har vi fokuseret på områder, hvor cyklisters og fodgængeres adfærd er på kollisionskurs. Det opleves i det daglige som utryghed, især blandt fodgængere.

Sidste step i opgaven var at opstille forslag til ændringer af forskellig karakter, som kan medvirke til at flytte og forenkle trafikstrømme, ud fra vores kendskab til principper for adfærdsdesign. Aarhus Kommune vil vurdere på vores liste over forslag og teste dem på pladsen ved at udføre midlertidige ændringer og observere om de har den tilsigtede effekt, inden de implementeres permanent.

Vil du vide mere så henvend dig til:

Birger Villadsen
Specialist

Trafiksikkerhed og -adfærd

Trafik- og byplanlægning
56 40 63 71 / 24 60 63 71
bivi@cowi.com

Leave a Reply