City Creators

A COWI blog about Urban Development

Cykler på hotelophold

Leave a comment

Cykel_hotel

I Lørenskog kommune i Norge går det stærkt – rigtig stærkt! Med kun 15 minutters rejsetid til Oslo, er kommunen attraktiv for bosætning, og boligbyggerier pibler op alle vegne. Transportbehovet er allerede stort, men forventes øget de kommende år – en udfordring som Lørenskog kommune har valgt at udfordre. Al fremtidig trafikvækst skal ske med cykel, gang eller kollektiv transport, og altså ingen vækst i biltrafikken!

Med så ambitiøst et mål for transportudviklingen, skal der tages mange og gennemgribende midler i brug. Et af initiativerne som skal medvirke til øget brug af cykel i kombination med bus eller tog, er etablering af såkaldte cykelhoteller ved kollektive trafikknudepunkter. Cykelhoteller er det vi på dansk, nok vil kalde et cykelparkeringshus med mulighed for aflåsning, at pumpe sin cykel m.m. – altså et sted hvor man trygt og sikkert kan efterlade sin faste følgesvend.

Ved Lørenskog Busterminal har COWI haft til opgave at undersøge placering, kapacitet og udformning af et nyt cykelhotel. Kun ganske få tager cyklen til busterminalen i dag, hvilket nok hænger sammen med, at der ikke er indtænkt attraktive cykelparkeringsfaciliteter i tilknytning til knudepunktet, hvor der i dag dagligt er ca. 1.400 påstigende passagerer. Som udgangspunkt vurderes det passende med et cykelhotel, som kan rumme 70 cykler, med mulighed for udvidelse. Fire lokaliteter er undersøgt og sammenlignet for vurdering af bedste placering. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i at cykelhotellet skal være let at få øje på, det skal ligge tæt på busterminalen og på den naturlige rute for cyklisten. Desuden skal det kunne rumme et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser, og være afskærmet mod vind og vejr og sikret mod tyveri og hærværk. Undersøgelsen peger på en placering på et areal mellem to stibroer, evt. med mulighed for direkte adgang fra broen til 1. sal i cykelhotellet.

COWI er desuden rådgiver på udarbejdelsen af en ny mobilitetsplan for Lørenskog Kommune.

Vil du vide mere om projektet?

Majken Kobbelgaard Andersen
Tlf. 56406358

Leave a Reply