City Creators

A COWI blog about Urban Development

Bæredygtig prioritering som et spil !

Leave a comment

18.10.2018_09-36-45-9388

I Haderslev Kommune står bæredygtighed højt på dagsordenen, når den nye bydel Jomfrustien skal udvikles. To workshops har derfor handlet om at konkretisere hvilke emner for bæredygtighed, der skal kendetegne Jomfrustien. For at sikre en bred kommunal forankret samtale om bæredygtighed, udviklede vi og gennemførte den ene workshop som DGNB-spil.

Til workshop 1 introducerede vi deltagerne fra forskellige forvaltninger i Haderslev Kommune for DGNB-spillet. DGNB-spillet bestod af spilleplader med kortet over masterplanen for Jomfrustien og 45 spillekort. Et kort for hvert af DGNB kriterierne. Deltagerne blev delt i to grupper for at udvælge, hvilke kriterier der fremadrettet skal præge projektets udvikling. Af de 45 kriterier skulle grupperne hver prioritere 10 kriterier og begrunde deres valg.

Deltagernes ekspertviden blev sat i spil gennem livlige diskussioner rundt om bordene, hvor deres forskellige baggrunde gav snakken mange vinkler på emnerne. Til sidst prioriterede grupperne knivskarpt i de mange valgmuligheder, for at ende på 10 kriterier hver. Workshoppen blev afsluttet med en fælles snak om, hvilke kriterier grupperne havde valgt, hvorfor de udvalgte kriterier er vigtige og hvad de kan bruges til på Jomfrustien. Deltagerne blev udfordret af spillet både til at tænke hurtigt og samtidig argumentere for deres synspunkter overfor gruppen.

En af deltagerne fortæller, at spillet også kan bruges til borgerinddragelse:

“Det kunne være rigtig spændende at se, hvordan det ville se ud, hvis borgerne skulle lave samme øvelse som vi lige har lavet. Hvad ville de vælge og synes er vigtigt?”

Læs resten af indlægget hér !

Til workshop 2 blev de udvalgte kriterier omformuleret til tre bæredygtighedsmål, der taler ind i de hovedopgaver som Haderslev Kommune står overfor i nærmeste fremtid. De tre bæredygtighedsmål samler de udvalgte kriterier og løfter dem op til et strategisk niveau, som tre overordnede retninger, der simpelt kan kommunikeres ud. Målene gør videreudviklingen af projektet fokuseret samtidig med, at de danner afsæt for, hvilke kriterier der hovedsageligt arbejdes videre med på et operationelt niveau for at øge bæredygtigheden i bydelen.

Fakta:

DGNB-spillet er et værktøj til let og spændende at et få overblik over en kompleks certificeringsmetode og på kort tid få prioriteret de vigtigste og mest operationelle for lige netop dette projekt.

DGNB er en metode il at planlægge, udføre og certificere bæredygtige byområder. DGNB er udviklet og udvikles løbende af Green Building Council. Metoden leverer ikke eksakte løsninger på, hvordan byen skal se ud, men definerer rammerne for en mere bæredygtig byudvikling.

Læs mere om DGNB hos Green Building Council: http://www.dk-gbc.dk/publikationer/guide-til-dgnb-for-byomraader/

Vil du vide mere?

Thomas Leerberg / Arkitekt & Projektchef / TOML@cowi.com

Iben Enevoldsen / Arkitekt / IBEE@cowi.com

Leave a Reply