City Creators

A COWI blog about Urban Development

Kører mere end 32.000 bilister virkelig over for rødt i Aarhus om dagen?

Leave a comment

DataFromSky_1Det er der i hvert fald noget, der tyder på – og det er nok ikke kun en Aarhushistorie.

Vi har for Aarhus Kommune gennemført en stikprøveundersøgelse af omfanget af rødkørsler i “Nobelkrydset” mellem Nordre Ringgade og Randersvej/Nørreport.

I krydset findes alt, hvad en signalspecialist begærer: 32 signalgrupper, talrige separatreguleringer, 1-lys pile, og også Aarhus Letbane finder vej gennem krydset. Desværre findes samtidig netop dét, trafiksikkerhedseksperten frygter: Massevis af gul- og rødkørsler!

Ved brug af vores avancerede videoanalysesoftware, Data From Sky, har vi udtrukket data fra en dronefilm, hvor alle køretøjer er tracket inden for +/- ca. 2 meters præcision. Med udgangspunkt i disse data er det undersøgt, hvornår de enkelte køretøjer passerer deres respektive stoplinje – og denne information er koblet direkte til data udtrukket fra Aarhus Kommunes signalovervågningssystem, Omnia. Data, der indeholder informationer om de enkelte signalgruppers visning på i hele den periode, hvor vi har optaget dronefilmen.

Ved at koble de to datakilder til hinanden er skabt et komplet overblik over hvert enkelt køretøjs passage af stoplinjerne i forhold til signalernes visning på passagetidspunktet – og det har vist sig at være lidt af en øjenåbner: Der er fundet talrige rød- og gulkørsler, hvoraf flere åbenlyst er foretaget helt intentionelt – det kan nemlig let ses på de optagne film, når alle rød- og gulkørsler er identificeret.

Undersøgelsen er en ganske lille stikprøve, og med en lidt lommefilosofisk tilgang, er antallet af rød- og gulkørsler i krydset skaleret til døgnniveau og efterfølgende til samtlige af Aarhus Kommunes ca. 230 trafiksignalregulerede kryds.

Herved er estimeret, at de Aarhusianske trafikanter hver dag foretager ca. 32.500 rødkørsler og ca. 161.000 gulkørsler, vel at mærke eksklusive cyklister…

Undersøgelsen er et led i Aarhus Kommunes kampagne “Aarhus bremser for gult”, og hensigten er at foretage et antal yderligere stikprøveundersøgelser under og efter kampagnen.

Den anvendte metode har allerede ledt til flere interessante undersøgelser, hvor vi i forbindelse med yderligere droneoptagelser i flere kryds også kobler signaldata sammen med detaljerede data for trafikanterne.

Muligheden for at koble data fra Data From Sky med signaldata har ledt til et spændende studieprojekt, hvor det undersøges, hvorvidt grøntiden i seks signalanlæg i Aarhus samt tre i Aalborg bliver udnyttet.

Hertil undersøges trafikanternes adfærd i forhold til, hvor sent i gul og/eller rødperioden, de fortsat vælger at passere stoplinjen efter endt grøntid. Dette som et led i at vurdere, om de gældende parametre i vejreglerne til beregning af sikkerhedstider også er retvisende for spidstimen, eller om de bør være anderledes for denne. Optagelserne anvendes dermed til bestemmelse af disse parametre for spidstimerne, hvor det undersøges, om der er forskel i resultatet for parametrene signalanlæggene imellem, eller om der er en sammenhæng – og dermed et generelt forslag for parametrene i spidstimerne til beregning af øvrige signalanlæg.

– Men det kommer der meget mere om senere!

Vil du vide mere?

Line Degn Laden / lian@cowi.dk / Civilingeniør / By- og trafikplanlægning

Leave a Reply