City Creators

A COWI blog about Urban Development

Lad dig blive inspireret af “Skrænten”!

Leave a comment

IMG_0580Randers Realskole er blevet færdig med omdannelsen af en del af indgangsarealet til skolen – et nyt innovativt udeareal udviklet af COWI og G9 som rådgivere.

By- og Trafikplanlægnings-afdelingen i COWI har sammen med skolen været med til at tænke i innovative løsninger til, hvad skrænten kan bruges til i fremtiden – kan den blive brugt til mere end én ting?

Det var startspørgsmålet i projektet, hvor der skulle tænkes ‘ud af boksen’, for at skabe et multifunktionelt udeareal til gavn for både skolens elever og lokalsamfundet – projektet står nu færdigt til stor glæde for skolens elever.

Se med hér for at se transformationen!

Hovedideen var at erstatte den eksisterende støttemur, med et nyt betonelement, som skulle have mere end én funktion. Elementet trækkes ud og danner kant på det der skal blive til en amfiscene, der skærer sig igennem landskabet. Flere niveauer skærer sig ud i landskabet og følger terrænet ned mod stien der er indgangen til skolen. På den måde udnyttes skræntens potentiale, til at skabe flere niveauer til gavn for at skabe en amfiscene til musik, skuespil, udeundervisning, socialt samvær og til at nyde solen i frikvartererne. Nedenfor ses transformationen fra en nedslået græsskrænt til et multifunktionelt uderum der udnytter skråningens potentiale:

Før/img_1867.jpg

Efter/image5-705x529

Flotte udskårne træskulpturer danner rammen omkring amfiscenen, som tidligere er blevet udskåret og er blevet bevaret i forbindelse med omdannelsen af skrænten, ligesom skrænten er blevet anlagt med en grøn bund i form af kunstgræs og nye legeredskaber. Skrænten er derfor blevet omdannet til en multifunktionel ramme, for fysisk udfoldelse, socialt samvær og kultur.

image60.jpg

Entreprenører for projektet er MTHøjgaard og John Drejer, samt står Uniqa for legeredskaberne i projektet.

Du kan læse mere, og se flere billeder af omdannelsen på skolens hjemmesiden hér:

http://randersrealskole.dk/info/projekt-skraenten/#seneste

Vil du vide mere om projektet, eller om landskabs- og byrumsdesign i COWI?

Jonas Grothe Christensen / Projektleder & byrumsarkitekt

Tlf. 5640 1620

jgch@cowi.dk

Fotos: Randers Realskole

Leave a Reply