City Creators

A COWI blog about Urban Development

Byudvikling kan give overskud for Brøndby Kommune

Leave a comment

KirkebjergBrøndby Kommune planlægger at boligudbygge i området Kirkebjerg og har i den forbindelse ønsket at vide, hvilke konsekvenser de nye boliger vil have for kommunens økonomi og beboersammensætning – en opgave som COWI har hjulpet kommunen med.

I hovedscenariet bygges der i alt 1.505 boliger i perioden 2020-2025, hvoraf langt de fleste er etageboliger. Antallet af tilflyttere ventes at blive knap 3.600 personer. Den kommunaløkonomiske effekt af de nye boliger er positiv, idet der ventes et nettooverskud i kommunaløkonomien på 42 millioner kroner årligt.

Overskuddet opnås på trods af at projektet giver øgede driftsomkostninger på 198 millioner kr. årligt. Der ventes nemlig et overskud på grund af øgede skatteindtægter i størrelsesordenen 183 millioner kr. årligt samt øget indtjening fra tilskud og udligningsordningen, som giver 56 millioner kr. pr. år på indtægtssiden.

En meget stor del af de husstande, som ventes at flytte til området, vil være børnefamilier, idet mere end hver fjerde af indbyggerne forventes at være 0-16-årige børn, mens kun godt hver tiende ventes at være 60+ år. Godt hver tredje tilflytter til området ventes at være indvandrer eller efterkommer af indvandrere. Dette er en lidt højere andel end blandt kommunens eksisterende beboere, men en lavere andel end blandt tilflytterne til kommunen generelt.

Indkomsten blandt beboerne i referenceområderne er højere end i Brøndby Kommune, så de nye boliger kan være med til at øge gennemsnitsindkomsten i kommunen. Den højere indkomst blandt beboerne i referenceområderne skyldes den højere andel, som er i beskæftigelse. Beskæftigelsesgraden er således ca. 10 procentpoint højere i referenceområderne end i Brøndby Kommune.

Flytteanalysen er gennemført på Danmarks Statistiks Forskermaskine og tager udgangspunkt i en række referenceområder, som er udpeget af Brøndby Kommune. Den kommunaløkonomiske effekt af tilflytningen til nye boliger i Brøndby Kommune er beregnet ved at sammenholde den forventede demografiske udvikling blandt tilflytterne fra flytteanalysen og boligprogrammet i Brøndby Kommune med de medfølgende ændringer i kommunale indtægter, tilskud og udligninger samt driftsudgifter.

Vil du vide mere om projektet og analysen er du velkommen til at kontakte

Anders Junker Pedersen, Brøndby Kommune
anjup@brondby.dk

Hvis du vil høre mere om kommunaløkonomiske analyser og flytteanalyser er du velkommen til at kontakte

Johannes Bakker, COWI
jbak@cowi.com

 

Leave a Reply