City Creators

A COWI blog about Urban Development

Årets PTV-brugergruppemøde afholdes den 21. november

Leave a comment

Nyt fra PTV, modellering af MaaS, simulering af selvkørende biler og meget mere…Illust_brugergruppemøde-01-01

Det skandinaviske PTV vision-brugergruppemøde afholdes i år onsdag den 21. november hos COWI i Kongens Lyngby. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Dagen henvender sig til trafikplanlæggere, som er nuværende eller potentielle brugere af trafikmodelværktøjerne VISUM, VISSIM og øvrige programmer fra PTV.

Deltagelse på dagen giver gode muligheder for at pleje sit netværk, udveksle erfaringer med andre brugere fra hele Skandinavien og få den nyeste viden om muligheder i programmerne.

På brugergruppemødet præsenteres nye moduler og funktioner i PTV’s produkter, samt forskellige indlæg om programmernes anvendelse i praksis. I årets program vil der bl.a. være fokus på erfaringer med modellering af selvkørende biler og Mobility as a Service (MaaS).

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjerte?
Vi vil gerne sikre et interessant og varieret program og opfordrer til at sende forslag til indlæg. Indlægsholdere fritages for at betale deltagerafgift.

Har du et interessant indlæg, så send en mail til Malene Bang-Lützen: mlbg@cowi.dk senest den 10. oktober 2018 med angivelse af indlægsholderens navn og indlæggets titel, sammen med en kort beskrivelse af indholdet på 3-10 linjer. Indlæggene forventes at vare 20-30 min. inkl. spørgsmål.

Program
Programmet fastlægges endeligt ultimo oktober 2018, og umiddelbart efter sendes indbydelsen ud.
For yderligere information kontakt Malene Bang-Lützen: mlbg@cowi.com eller på telefon 5640 8227.

Del gerne denne opfordring med dit netværk 🙂

COWI er skandinavisk Solution Partner for PTV og arrangerer de skandinaviske brugermøder med støtte fra PTV, producenten af PTV Vision-programpakken. 

English

PTV User Group meeting on 21 November
This year will feature modelling of MaaS, simulation of autonomous vehicles and much more…

The Scandinavian User Group meeting (UGM) will be held at COWI Denmark in Lyngby on 21 November.

The UGM targets traffic planners who are current or potential users of the VISUM and VISSIM traffic models, as well as other PTV products. At the UGM, you will see new program facilities and features and hear user presentations about how they have used the programs and applications to solve planning projects in practice. Participating in the UGM lets you expand your modelling network and share experiences with other users from all of Scandinavia as well as representatives from PTV.

This year’s agenda will focus on experience gained on modelling of autonomous vehicles and Mobility as a Service (MaaS).

We are looking for presentations – Do you have an exciting project to present?
Are you keen to share exciting VISUM or VISSIM projects with other PTV users? All presenters at the UGM participate free of charge.
Deadline for submitting presentations is 10 October 2018. You need to submit a short abstract of 3 to 10 lines, together with title and author’s name. Submit your presentation to Malene Bang-Lützen: mlbg@cowi.com

Agenda
The agenda will be finalized in October 2018.
For more information contact Malene Bang-Lützen: mlbg@cowi.com or by phone +45 5640 8227.

Please share this post with your colleagues, network and those interested in presenting a project or participating at the UGM 🙂

COWI is the Scandinavian Solution partner for PTV. We plan the annual user group meeting with support from PTV.

Leave a Reply