City Creators

A COWI blog about Urban Development

Nye tal i folketal.dk

Leave a comment

Så er vi klar med nye data i den demografiske vidensbank folketal.dk. Dermed kan du se, hvordan det er gået med befolkningsudviklingen i 2017 i alle landets kommuner.

Årets højdespringer i fht. indbyggertallet (i absolutte tal) blev ikke overraskende Københavns Kommune, som steg med 10.807 indbyggere svarende 1,8% (landsgennemsnittet var 0,6%).

Vallensbæk Kommune steg med 3,7% og havde således den største procentvise fremgang i 2017. I den anden ende af skalaen var det Lemvig Kommune, som havde den største relative befolkningstilbagegang på 0,8%.

Bef_udv_2017_procentSe kortet på folketal.dk

Et andet kort opdeler kommunerne i fire forskellige grupper alt efter hvor vidt de har haft stigning eller fald i 2017 og tilsvarende om de har haft stigning eller fald i de foregående år. Her kan man bla. se at Langeland efter en årrække med faldende indbyggertal faktisk steg i 2017 mens eksempelvis Nyborg Kommune havde fald i indbyggertallet i 2017 efter at være steget i perioden 2013-2016.

Befolkningsudvikling i et historisk perspektiv _ folketal.dkSe kortet på folketal.dk

Nye kort med andel fraflyttere

Samtidig med opdateringen af 2017-data har vi udvidet folketal.dk med nye kort, der viser hvor stor en andel af befolkningen, som fraflytter til andre kommuner samt hvor stor en andel af andre kommuners befolkning, som en udvalgt kommune tiltrækker.

I kortet med kommunernes fraflytningsrater kan man eksempelvis sammenligne kommunerne i fht. hvor stor en andel af de unge, som fraflytter til andre kommuner. I 2017 er det Syddjurs og Lejre kommuner der har haft den største andel af 18-24 årige fraflyttere til andre kommuner (hhv. 34 og 35% af de unge flytter således ud af kommunen). Landets fire største byer (København, Aarhus, Odense og Aalborg) er samtidig de kommuner, hvor færrest 18-24 årige fraflytter. Tallet ligger her mellem 11% og 13%.

Unge_fraflytterandel_2017Se kortet på folketal.dk

Kortet med kommunernes tiltrækningskraft viser hvor stor en andel af befolkningen, der flytter til den kommune, man har valgt. På kortet nedenfor er Odense Kommune brugt som eksempel; det er tydeligt, at Odense trækker meget stærkt i unge fra de nærmeste nabokommuner og særligt Nordfyns og Kerteminde kommuner sender en stor andel af de 18-24 årige til Odense.

Odense_ungetilflytningSe kortet på folketal.dk

Vi bruger tallene fra Folketal.dk til løbende at følge de demografiske trends og tendenser, som er en vigtig baggrund for vores arbejde med at lave befolkningsprognoser for mere end halvdelen af landets kommuner.

Har du forslag til nye kort på folketal.dk så tag endelig kontakt til os: skriv til Thomas Jensen toje@cowi.com eller Søren Staal sost@cowi.com

Leave a Reply