City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ny højvandssluse stormflodssikrer Frederiksværk

Leave a comment

Visualisering_Panorama10_lukket_dark_lowres

Stormfloden Bodil oversvømmede store dele af Frederiksværk i 2013. Det havde store økonomiske konsekvenser for både byens borgere og virksomheder.

Derfor udbød Halsnæs Kommune totalrådgivningsopgaven til en højvandssluse, der som et led i den samlede sikring af byen skal forhindre en gentagelse af oversvømmelserne. Slusen er placeret i Arresø Kanal, hvor kanalen løber ud i Roskilde Fjord og forhindrer oversvømmelse i Frederiksværk med en port, der lukker ved højvande. Slusen blev for alvor testet allerede inden den officielle åbning og hele byen kunne ånde lettet op, da den bestod og holdt vandet ude.

Formålet med anlægget er at sikre borgere og virksomheder mod ekstremt højvande i Roskilde Fjord og forprojektet blev igangsat i 2015. COWI begyndte detailprojekteringen i oktober 2016 med udbud i marts 2017.

“Projektet har involveret rigtig mange discipliner”, oplyser COWIs Projektleder Marianne Ostenfeld og opremser geoteknikere, landinspektører, miljøingeniører, bygningsingeniører samt el- og spildevandsingeniører. Marianne understreger, hvor vigtig involveringen og samspillet mellem de forskellige discipliner og erfaringer har været for at komme frem til en sammenhængende løsning. Halsnæs kommune får således en løsning med 50 års levetid.

Hvorfor en pumpestation?
I slusen er der opført en simpel pumpestation med 2 pumper, der pumper vand fra Arresø kanal til fjordsiden af slusen. Det forhindrer, at vandet i kanalen stuver op på indersiden af slusen og oversvømmer byen, når porten er lukket.

“Pumpestationen var ikke tiltænkt fra starten, men som projektet udviklede sig, viste det sig nødvendigt med stationære pumper, da der kan komme store mængder vand fra oplandet. En enkel løsning, der pumper vandet væk fra indersiden af slusen, når porten er lukket”, udtaler Marianne Ostenfeld.

Et sluseanlæg på forkant med vejret
Ved varsel om vandstand højere end 1,2 m over daglig vande bliver der gjort klar til lukning af slusen og udviklingen følges nøje. Porten bliver lukket og pumperne startet ved en vandstand mellem 0,5 og 1,0 m over daglig vande. Når vandstanden i fjorden igen er under 1,0 m, og strømmen er udadgående, standses pumperne, og porten åbnes.

Succes før indvielse
Søndag den 12. november 2017 kunne borgmesteren fra Halsnæs kommune, Steen Hasselriis, officielt indvie slusen. Slusen havde dog allerede inden da bestået sin generalprøve, da man under stormen Ingolf med vandstand på kote 1,38 måtte lukke porten. Denne gang var Frederiksværk forberedt på stormfloden.

Fakta

  • Pumpernes kapacitet er tilsammen på ca. 1.500 liter/sek.
  • Pumpestationen har stålspunsvægge og betonbund.
  • Slusebygværket er udført i armeret beton, formet som et “U” og funderet på 18 – 20 m lange betonpæle, primært skråpæle.
  • Sluseporten blev designet i Holland af WIJMA og er af den afrikanske træsort azobé. Portens overside er i kote 2,7 m over daglig vande.
  • Dæmningerne på tværs af kanalen og på begge sider af slusebygværket er opbygget af gensidigt forankrede stålspunsvægge og fyldt op med sand.

Vil du vide mere

Marianne Ostenfeld, Project Manager, Marine and foundation engineering
mrm@cowi.com
+45 5640 1136

 

Bygherre: Halsnæs Kommune
Entreprenør: Per Aarsleff A/S
Rådgiver: COWI A/S

Links
https://www.halsnaes.dk/Service/Aktuelt/Nyheder/2017/11/Hoejvandssluse%20ind

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6345951484005404672/vielse.aspx

Leave a Reply