City Creators

A COWI blog about Urban Development

Skandinavisk PTV Vision brugergruppemøde 2017 for VISUM og VISSIM – Kommer du og holder indlæg?

Leave a comment

Brugermøde

Also available in English

Igen i år holdes det skandinaviske PTV vision brugergruppemøde hos COWI i Kongens Lyngby. Datoen er tirsdag den 7. november 2017 og vi åbner nu op for indsendelse af indlæg til dagen. Har du arbejdet med spændende VISUM eller VISSIM projekter, du brænder for at dele med andre PTV brugere, så læs mere her.

Brugermødet
Mødet henvender sig til trafikplanlæggere, som er nuværende eller potentielle brugere af VISUM, VISSIM og de øvrige programmer fra PTV. På brugergruppemødet vil du, ud over brugernes egne indlæg, blive præsenteret for nye faciliteter og funktioner i programmerne, samt forskellige indlæg omkring programmernes anvendelse i praksis. Der vil være gode muligheder for at udveksle erfaringer med andre brugere og repræsentanter fra PTV.

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjertet?
Vi vil gerne sikre et interessant og varieret program for alle deltagere, derfor opfordres alle til at byde ind med forslag til indlæg under brugermødet. Alle indlægsholdere fritages for at skulle betale deltagerafgift.

Har du et interessant indlæg, så send en mail til Malene Bang (mlbg@cowi.com) senest fredag d. 6 oktober 2017 med angivelse af indlægsholderens navn og indlæggets titel, sammen med en kort beskrivelse af indholdet (3-10 linjer).

Du er mere end velkommen til at dele denne “opfordring” med kollegaer og kontakter du mener, kunne være interesseret i at holde et indlæg eller deltage.

COWI arrangerer de skandinaviske brugermøder med støtte fra PTV, producenten af PTV Vision programpakken. COWI er skandinavisk Solution Partner for PTV.

English

PTV Scandinavian User Group meeting in fall 2017 – Do you have interesting VISUM or VISSIM projects to present?

The Scandinavian User Group meeting (UGM) is held by COWI Denmark in Lyngby on November 7, 2017. Do you have exciting VISUM or VISSIM projects which you are keen to share with other PTV users? If so, then see below on how to have your presentation included in the program for the UGM.

About the UGM
The UGM addresses traffic planners who are current or potential users of the VISUM and VISSIM traffic models, as well as the other PTV products. At the UGM you will be presented with new facilities and features in the programs together with other users presentations about how they have used the programs and applications to solve planning projects in practice. Participation at the UGM offers good opportunities for expanding your modeling network and to share experiences with other users from all of Scandinavia as well as representatives from PTV. Plus, you ​get the latest knowledge about possibilities in the programs from PTV.

Do you have an exciting Project to present?
COWI invites all to submit a project for the UGM. All presenters at the UGM participate for free.
Deadline for submitting presentations is Friday the 6th of October, 2017. Authors interested in presenting need to submit a short abstract of 3 to 10 lines, together with title and authors name. Submit your presentation to Malene Bang: mlbg@cowi.com

Program and signing up for the UGM
Registration for participating at the UGM is possible when the program is finalized. The program will be finalized early October 2017.

Please share this post with your colleagues, network and those interested in presenting a project or participating at the UGM.

COWI is the Scandinavian Solution partner for PTV. We plan the annual User Group meeting, with support from PTV.

Leave a Reply